Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

Słodkie strony eksportu

31.10.2012

Polskie cukier i słodycze ciągle są chętnie kupowane zarówno w UE jak i innych krajach na całym świecie.

W pierwszym półroczu 2012 roku słodycze i cukier okazały się najchętniej kupowanym polskimi wyrobami cukrowniczymi i cukierniczymi na świecie. Ich udział w strukturze towarowej wyniósł odpowiednio 2/3 i 30% w ujęciu wartościowym oraz ¼ i 60% ilościowo.  

Eksport cukru gwałtownie, bo blisko trzykrotnie, wzrósł do 300,6 tys. ton, a jego wartość zwiększyła się w podobnym tempie do 199,4 milionów euro. Tak duży wzrost spowodowany jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze produkcja cukru w 2011 roku wyniosła aż 1,89 mln ton i była wyższa od kwoty produkcyjnej o 490 tys. ton. Ta nadwyżka nie może zostać wykorzystana na cele spożywcze w UE i musi trafić na eksport. Po drugie, choć cukier potaniał na światowych giełdach, to ciągle był bardzo drogi i nie słabł popyt na niego. Po trzecie słaba złotówka sprawiała, że eksport był atrakcyjny. Dlatego też w efekcie wysyłka cukru na zagraniczne rynki szybko wzrosła. Na eksport trafiał nie tylko cukier pozakwotowy, ale także wytworzony w ramach kwoty, o czym świadczą wysokie ceny eksportowe do UE. Mniejsza podaż cukru na krajowym rynku sprawiła, że ceny cukru w Polsce pozostały na wysokim poziomie i mimo dużej produkcji nie spadły.

Polski cukier kupowały zarówno kraje unijne jak i trzecie. Do UE trafiła ponad połowa cukru, pozostałą część została wyeksportowana do krajów trzecich, w tym do WNP (15%). Najwięcej cukru w pierwszym półroczu 2012 roku kupowały z Polski Niemcy, Syria, Słowacja, Izrael, Czechy, Litwa, Rosja, Wielka Brytania, Uzbekistan i Kazachstan.

Natomiast wywóz słodyczy zwiększył się o 8% do 121,1 tys. tron o wartości 462,1 miliona euro (+7%). W tej grupie około 80% w strukturze eksportu stanowiły wyroby zawierające kakao. Dynamika wzrostu wywozu, choć ciągle stosunkowo wysoka, była jednak o połowę niższa niż przed rokiem. Może to świadczyć o spadku popytu u głównych odbiorców na skutek kryzysu gospodarczego. Ponad 70% eksportu słodyczy trafia do UE, przy czym aż połowa do UE-15. Wywóz w tym kierunku wzrósł nieznacznie wartościowo przy spadku ilości, znacznie dynamicznie zwiększał się zaś do krajów trzecich. Problemy finansowe w strefie euro zaowocowały zatem mniejszymi i tańszymi zakupami. Z krajów trzecich polskie słodycze dużym powodzeniem cieszyły się zwłaszcza w Turcji i Rosji, a także w Arabii Saudyjskiej, USA i Chorwacji.

Cukier i słodycze stanowiły 8% wartości wywozu artykułów rolno-spożywczych ogółem i 7% ich ilości. Rok wcześniej udział był wyraźnie niższy. Rosnąca rola cukru i słodyczy w eksporcie żywności ogółem potwierdza dobrą kondycję branży cukrowniczo-cukierniczej w Polsce oraz jest dowodem na wysoką jakość produktów, za co są one cenione na zagranicznych rynkach.

Opracował: Łukasz Chmielewski FAPA/FAMMU

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009