Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

Prognozy FAO dla światowego rynku drobiu

28.11.2012

Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z listopada br. w 2012 r. produkcja mięsa drobiu na świecie wyniesie 104,5 mln ton – o 2,2% więcej niż w 2011 r. Dwie trzecie wzrostu poziomu wytwarzania będzie pochodziło z Azji. Dynamika przyrostu produkcji będzie jednak niższa niż rok wcześniej (4,3%), ponieważ wysokie ceny pasz ograniczają opłacalność produkcji. Spowolnienie tempa wzrostu odnotują zarówno kraje rozwijające się (+2,9% wobec 5,2% w 2011 r.), jak i rozwinięte (1,1% wobec 3,2%). Jednak skala zwyżki produkcji drobiu będzie w tym roku nadal wyższa niż innych gatunków mięsa.

Światowi potentaci na rynku drobiu – USA i Brazylia odnotują w tym roku spadki produkcji po ok. 1% ze względu na obniżenie rentowności wywołane drożejącymi paszami. Największa skala wzrostu wytwarzania mięsa białego wystąpi w Azji (+4,2%), głównie w Chinach (+3,7%), Indiach (+6%) i Tajlandii (+15%). Presja nadpodaży wpłynie na spadki cen w niektórych krajach z tego regionu. Chiny zwiększą inwestycje w sektorze drobiarskim ze względu na rosnący popyt na mięso białe przy malejącym zainteresowaniu konsumentów wieprzowiną. W 2012 r. ptasią grypę zanotowano w 12 krajach, nawroty choroby ograniczają produkcję m.in. w Wietnamie już trzeci rok z rzędu.  Więcej mięsa drobiu niż przed rokiem wytworzą Unia Europejska (+2%) i Rosja (+7%), gdzie ekspansji produkcji sprzyja rosnące zapotrzebowanie. Sektor drobiarski rozwija się również dynamicznie w Argentynie (+9%), głównie dzięki wsparciu rządu w ostatnich latach oraz konkurencyjnym cenom pasz.
W Arabii Saudyjskiej subsydiowanie importu pasz wpływa na rozwój sektora drobiarskiego, a samowystarczalność kraju w zakresie produkcji drobiarskiej podniesie się z 38% w 2011 r. do 46% w 2013 r.

FAO przewiduje, że w 2012 r. globalna konsumpcja mięsa białego wzrośnie wobec 2011 r. o 2% do 104,1 mln ton w porównaniu z ponaddwukrotnie wyższym (4,2%) wzrostem w 2011 r. Konsumenci w większości regionów świata nadal preferują tańsze mięso drobiowe od droższego mięsa czerwonego. Relatywnie niskie ceny mięsa drobiowego sprzyjają utrzymywaniu się spożycia na wysokim poziomie.

W latach 1998-2008 światowy handel mięsem drobiowym wzrastał o kilkanaście procent rocznie. W 2009 r. i 2010 r. uległ spowolnieniu rosnąc o 5-7%. W 2011 r. światowe obroty zwiększyły się w nieco wyższym stopniu – o 8,8% wobec 2010 r. W 2012 r. globalny eksport drobiu ulegnie spowolnieniu, rosnąc jedynie o 2,4% do ok. 13 mln ton. Niski poziom wzrostu wysyłek w skali świata jest spowodowana słabnącym popytem importowym ze strony krajów azjatyckich, które w 2012 r. ograniczą zakupy o 2,7%. Ekspansja produkcji w Japonii, Korei Płd. i na Filipinach wpływa na ograniczenie zakupów przez kraje tego regionu, pomimo wyższych wysyłek do Singapuru i Wietnamu. W rezultacie światowy import mięsa białego zwiększy się w tym roku tylko o 1,1% do 12,6 mln ton. Dostawy do Rosji wzrosną o 5% po spadkach w ciągu ostatnich 4 lat, głównie dzięki ożywieniu handlu w ramach Unii Celnej Rosja-Kazachstan-Białoruś, a w mniejszym stopniu ze względu na przystąpienie kraju do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Odmiennie niż w pozostałych regionach świata, zapotrzebowanie importowe na drób wzrośnie znacznie w Afryce (+12%). Jest to odzwierciedleniem wzrostu dochodów w niektórych w krajach afrykańskich np. w Angoli, Beninie, Ghanie czy Kongo. Zwiększą się nawet dostawy do RPA, pomimo nałożenia prze ten kraj ceł antydumpingowych na drób z Brazylii. Rekordowy poziom importu zanotuje Egipt, ze względu na epidemię ptasiej grypy i wyższe ceny wołowiny.

Najwięksi światowi eksporterzy – Brazylia i USA zanotują w tym roku jedynie niewielkie (1,5-1,7%) wzrosty wysyłek, ze względu na spadki produkcji. Zwiększy natomiast znacząco wywóz Tajlandia (+11%), głównie na rynek unijny. Sprzyjają temu konkurencyjne ceny tajskiego drobiu i zniesienie przez UE trwającego od 8 lat zakazu importu surowego mięsa drobiu z Tajlandii. Dostawy z Turcji wzrosną również w imponującym tempie (+22%), dzięki wzmożonemu popytowi regionalnemu, głównie ze strony Iraku. Inwestycje rządu pomogą Argentynie uzyskać w tym roku rekordowy poziom wysyłek (+14%), głównie na rynek regionalny – do Wenezueli i Chile. 

Światowe ceny drobiu nominowane w dolarach amerykańskich obniżały się od września 2008 r. do kwietnia 2009 r., lecz od tego czasu znajdują się na stosunkowo stabilnym, dość wysokim poziomie. Zwyżka notowań to głównie efekt wzrostu globalnego zapotrzebowania na produkty drobiowe, a także rosnących cen pasz. W 2011 r. ceny drobiu były rekordowo wysokie i wynosiły 1147 USD/t w USA i 2084 USD/t w Brazylii, odpowiednio o 11% i 17% więcej niż w 2010 r. W sierpniu 2012 r. ceny amerykańskie wynosiły 1207 USD/t i były o 6% wyższe niż przed rokiem. W tym samym czasie ceny w Brazylii obniżyły się o 8% do 1845 USD/t. Od stycznia do października br. światowe notowania mięsa drobiu wzrosły o 5%.

Opracowała: Ewa Siemieńska, FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009