Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

Integrowana ochrona roślin obowiązkowa od przyszłego roku

10.01.2013

Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku, ze względu na ochronę środowiska naturalnego, a także zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia konsumentów obowiązkowym stanie się stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. Przepisy te będą obowiązywały wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin w Unii Europejskiej. Dotyczyć będzie to tym samym także polskich producentów.

Integrowana produkcja (w skrócie IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

System integrowanej produkcji jest w Polsce opracowywany i wdrażany już od 2004 roku, a będzie obowiązywał począwszy od wspomnianego 2014 roku. W skrócie system ten można określić jako nowoczesny system jakości żywności wykorzystujący zarówno postęp techniczny jak i biologiczny zarówno w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin mający jednak przede wszystkim na uwadze ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej produkcji roślinnej podlegającej certyfikacji i oznakowanej logo IP. Uzyskany certyfikat jest urzędowym poświadczeniem, że produkcja odbywała się w oparciu o metodyki IP. Stosowanie metodyki IP zapewnia, że w wytworzonych płodach rolnych nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Jednocześnie w sposób zrównoważony wykorzystywane są zasoby środowiskowe w gospodarstwie.

Jak już wspomniano, głównym celem Integrowanej Produkcji jest maksymalne ograniczanie stosowania syntetycznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych czy regulatorów wzrostu roślin. Chemiczna ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami czy chwastami, gdy jest to możliwe, powinna być zastępowana metodami alternatywnymi takimi jak: biologiczne, fizyczne i agrotechniczne.

W celu uzyskiwania wysokich i wysokiej jakości plonów, w IP dopuszcza się jest jedynie stosowanie wybranych i specjalnie wyselekcjonowanych środków ochrony roślin. Owoce pochodzące z Integrowanej Produkcji są systematycznie kontrolowane na obecność substancji szkodliwych, głównie pozostałości środków ochrony, azotanów oraz metali ciężkich.

Co najważniejsze, IP to nowoczesny i rozwijający się system uprawy, który pozwala na uzyskanie nie tylko atrakcyjnie wyglądających owoców, warzyw i innych płodów rolnych, ale również produktów o wysokich walorach jakościowych. System integrowanej produkcji umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz przede wszystkim bezpiecznych dla zdrowia ludzi. Oprócz wspomnianych zalet istotną kwestią jest propagowanie ochrony środowiska. IP uwzględnia bowiem cele ekologiczne takie jak ochronę krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej. Podstawą systemu IP są prawidłowo dobrane elementy takie jak: poprawny płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie oparte na rzeczywistym zapotrzebowaniu roślin oraz stosowanie w uzasadnionych sytuacjach środków ochrony roślin jak najmniej zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku naturalnemu.

W przypadku polskich producentów nowa metodyka produkcji stosowana jest z powodzeniem przypadku wielu produktów ogrodnictwa w tym między innymi warzyw - buraków, cebuli, kalafiorów, marchwi, ogórków czy kapusty oraz owoców takich jak przede wszystkim jabłka, gruszki oraz dla owoce miękkie.

 

FAMMU/FAPA

Słowa kluczowe : produkcja integrowana


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009