Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

Produkcja ekologiczna w UE oraz korzyści jej stosowania

23.01.2013

W Unii Europejskiej corocznie rośnie powierzchnia upraw ekologicznych. W latach 2005-2008 areał ten wzrósł o 21%. W 2008 roku wzrost przekroczył 7% wobec 2007 roku co skutkowało tym, że całkowita powierzchnia upraw zajmowała około 7,8 mln ha oraz objęła 196200 producentów. W UE w 2010 roku odnotowano dalszy przyrost powierzchni upraw ekologicznych, a gospodarkę ekologiczną prowadzono na gruntach o powierzchni 9,7 mln hektarów. Stanowiło to 2% całkowitej powierzchni gruntów rolnych (wg Instytutu Badawczego Rolnictwa Ekologicznego w Szwajcarii). W 2010 r. w Unii Europejskiej blisko
9 mln ha, czyli 5% gruntów rolnych uprawiano metodami ekologicznymi. W porównaniu z 2009 rokiem powierzchnia upraw ekologicznych zwiększyła się o około 0,5 mln ha. Największe w Europie uprawy ekologiczne o powierzchni 1,5 mln hektarów posiada Hiszpania, wyprzedzając Włochy (1,1 mln ha), Niemcy (0,99 mln ha) i Francję (0,85 mln ha). Największy obszarowo wzrost powierzchni odnotowano we Francji (170 tys. hektarów) i Hiszpanii (125 tys. hektarów). W Unii ponad 200 tys. rolników na 5% areału związanych jest z produkcją ekologiczną, a wzrost sektora to około 7% rocznie.

Ekologiczne gospodarowanie jest niezwykle korzystne dla środowiska naturalnego i przyczynia się do:

  • ochrony gleb, poprawy ich jakości w tym pojemności wodnej
  • bioróżnorodność siedlisk
  • ograniczenia stosowania pestycydów, co wpływa na podniesienie jakości wód gruntowych
  • poprawy jakości żywności
  • oraz jest mniej energochłonne niż konwencjonalne

IFOAM - Międzynarodowa Federacja Ruchów Rolnictwa Ekologicznego podkreśla kluczową rolę jakości gleb, w tym zawartość materii organicznej dla produkcji dobrej jakości żywności. Wg Instytutu Ekologicznego Rolnictwa – FiBL gleba bogata organicznie nadaje jej żyzność, co oznacza ogromny wpływ na środowisko. Na polach ekologicznych jest o 30% więcej gatunków oraz 50% więcej pożytecznych gatunków zwierząt, w tym pszczół, wobec konwencjonalnych upraw. Dodatkowo w tych glebach jest większa zawartość związanej wody, co w kontekście zmian klimatycznych będzie odgrywać coraz większą rolę dla środowiska. Produkcja ekologiczna w UE to około 2% rynku żywnościowego. Jednak brak jest unijnych celów dla ekspansji rolnictwa ekologicznego, budżetu oraz specjalnych płatności. Jakkolwiek wg planów reformy WPR po 2013 r. producenci ekologiczni, tzn. posiadający certyfikat, bez spełniania warunków  tzw. „zazielenienia” będą się kwalifikować do otrzymania wsparcia w ramach „zielonego komponentu I Filara”.

Opracował: Witold Rodkiewicz FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009