Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek owoców i warzyw

Fundusz promocji owoców i warzyw wspiera rynek owoców i warzyw

27.02.2013

Z dniem 1 lipca 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2009 nr 97, poz. 799), która utworzyła 9 odrębnych funduszy promocji:

Fundusz Promocji Mleka (który zastępuje dotychczas istniejący Fundusz Promocji Mleczarstwa)

Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego

Fundusz Promocji Mięsa Wołowego

Fundusz Promocji Mięsa Końskiego

Fundusz Promocji Mięsa Owczego

Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Fundusz Promocji Owoców i Warzyw

Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego

Fundusz Promocji Ryb

Fundusze promocji tworzone są w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno – spożywczych. Cele te są i będą realizowane w szczególności poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych, w tym między innymi współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki Funduszy Promocji są w szczególności przeznaczone na sfinansowanie tzw. „wkładu własnego” organizacji branżowych w realizację kampanii promocyjnych i informacyjnych prowadzonych w ramach administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych”, dzięki czemu będzie możliwe znaczące zwielokrotnienie efektu działań promocyjnych. Środkami Funduszy Promocji zarządzają wyłącznie przedstawiciele organizacji branżowych, reprezentujących producentów rolnych oraz przetwórców działających w danym sektorze, którzy tworzą odrębne dla każdego funduszu Komisje Zarządzające, decydujące o przeznaczeniu dostępnych środków. Rola administracji w tym zakresie ogranicza się wyłącznie do zapewnienia administracyjnej obsługi wypłat środków.

Poszczególne fundusze promocji zasilane będą z wpłat, które są naliczane, pobierane i przekazywane na rachunki bankowe funduszy promocji przez przedsiębiorców funkcjonujących w danym sektorze produkcji a w przypadku:

Funduszu Promocji Owoców i Warzyw przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług, którzy:

  • skupują owoce lub warzywa od wyodrębnionych podmiotów, lub
  • wytwarzają owoce i warzywa

Ponadto źródłami finansowania funduszu są: odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym funduszu oraz z tytułu oprocentowania lokat, oraz darowizny, zapisy, dotacje.

Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego na dzień 31 grudnia 2012 roku stan konta dla Funduszu Promocji Owoców i Warzyw wynosił 5 597 710,27 zł, a łącznie wpłat na ten Fundusz przez cały miniony rok dokonały 6638 podmioty. W minionym roku na liście głównych zadań dofinansowanych/finansowanych z Funduszu Promocji oraz działań zrealizowanych znalazła się kampania „Jabłka każdego dnia” – o łącznej wartości 6,88 mln zł.

Na bieżący, 2013 rok przewidziano do sfinansowania między innymi następujące kampanie promujące rynek owoców i warzyw w Polsce:

  • „Jedz witaminy i wracaj do zdrowia” - propozycja złożona przez Związek Sadowników RP, kampania ma być prowadzona w szpitalach ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów dziecięcych na terenie 5 województw,
  • „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców” – propozycja złożona przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, a celem kampanii będzie zachęcenie do spożywania owoców i warzyw, co bezpośrednio przekłada się na ogólny wzrost ich spożycia.

Opracowanie: FAMMU/FAPA na podstawie ARR


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009