Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek owoców i warzyw

Nowelizacja przepisów regulujących program „owoce w szkole”

19.01.2017

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nr 2017/39 ustalające sposób prowadzenia programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2017/2018. Przypomnijmy, że właśnie od tego roku szkolnego nastąpi połączenie i zastąpienie jednym dotychczas dwóch obowiązujących programów propagujących zdrowe odżywanie dzieci. Nowy program przewiduje wspólne ramy pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw, świeżych produktów sektora bananów („Owoce i warzywa w szkole”) oraz na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych („Mleko w szkole”) dzieciom w placówkach oświatowych. Do celów programu dla szkół „rok szkolny” oznacza okres od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 31 lipca następnego roku.

Aby uzyskać przydział finansowy na realizację wspomnianego programu w roku szkolnym 2017/2018 każde państw członkowskie uczestniczące w programie musi opracować i przedstawić Komisji Europejskiej strategię. W przypadku owoców i warzyw musi ona zawierać przynajmniej następujące elementy:

 • poziom administracyjny, na którym wdrażany będzie program dla szkół;
 • potrzeby, którymi należy się zająć w ramach wdrażania programu dla szkół, oraz ich kolejność pod względem priorytetów;
 • oczekiwane rezultaty, które mają być osiągnięte dzięki realizacji programu dla szkół, i wskaźniki do pomiaru ich osiągnięcia;
 • początkową sytuacja, w odniesieniu do której będą mierzone postępy w osiąganiu wyników na podstawie dostępnych danych;
 • szacunkowy budżet na realizację głównych elementów programu dla szkół w odniesieniu do owoców, warzyw i mleka w szkole, jak również budżet na elementy dotyczące całego programu dla szkół;
 • grupę docelową;
 • wykaz produktów, według grup produktów wymienionych, które będą dostarczane w ramach programu dla szkół;
 • jeżeli produkty nie są udostępniane nieodpłatnie w ramach programu dla szkół, ustalenia wprowadzone w celu zapewnienia, by kwota pomocy Unii była właściwie odzwierciedlona w cenie tych produktów;
 • cele i zakres środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym;
 • procedury w celu zaangażowania właściwych organów i zainteresowanych stron;
 • procedury wyboru dostawców produktów, materiałów i usług w ramach programu dla szkół;
 • ustalenia wprowadzone na potrzeby rozpowszechniania informacji o świadczeniu pomocy unijnej w ramach programu dla szkół.

Państwa członkowskie składają do dnia 31 stycznia każdego roku swoje wnioski o pomoc unijną odnoszące się do następnego roku szkolnego oraz w stosownych przypadkach, zaktualizowany wniosek o pomoc unijną dotyczący trwającego roku szkolnego.

Poniżej przypominamy wysokość środków dla poszczególnych państw unijnych przyznany na realizację programu w bieżącym roku szkolnym 2016/2017:

Dagmara Długokęcka FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009