Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Jest już wstępna ocena tegorocznej produkcji ogrodniczej w Polsce
02.09.2014

Pod koniec lipca bieżącego roku Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące „Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w roku 2014”. Tegoroczną produkcję warzyw gruntowych GUS oszacował na około 4,2 mln ton, czyli o ponad 5,4% więcej wobec ubiegłorocznej produkcji, ale o ponad 7,6% mniej wobec średniej wielkości zbiorów w latach 2006-2010. W bieżącym roku wyższe będą zbiory większości gatunków polskich warzyw, w tym zwłaszcza warzyw...


Komisja wesprze unijnych producentów owoców i warzyw
28.08.2014

Komisja Europejska poinformowała o pomocy dla unijnych producentów owoców i warzyw i przedstawiła już wstępny projekt uruchomienia tymczasowego, dodatkowego mechanizmu wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embargiem. Unijne fundusze, w wysokości 125 mln euro, mają być przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wycofania z rynku części zbiorów owoców i warzyw łatwopsujących się gatunków, których nie można długo przechowywać po zbiorach, a żaden...


Polskie owoce i warzywa pod szczególnym nadzorem
22.05.2014

Pod koniec kwietnia oraz w połowie maja bieżącego roku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęły pisma Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor) o rzekomym fakcie wykrytych przez stronę rosyjska nieprawidłowości w zakresie spełniania norm jakościowych i fitosanitarnych przez polskie produkty eksportowane na rynek rosyjski. Od dawna strona rosyjska z uwagi na swoje zaostrzone normy kontroli świeżych produktów...


Czy polskie sadzeniaki wrócą do łask Rosji?
07.04.2014

Pod koniec marca bieżącego roku pojawiła się szansa na to, że polskie ziemniaki sadzeniaki będą mogłyby być ponownie sprzedawane na rynek rosyjski. W tym celu rosyjscy inspektorzy ze służby weterynaryjno-fitosanitarnej (Rossielchoznadzor) przyjadą do Polski, by przeprowadzić audyt systemu certyfikacji eksportowej sadzeniaków ziemniaka. Jak na razie zainteresowanie eksportem sadzeniaków do Rosji jest jednak niewielkie; zgłosiła się bowiem jedna firma eksportowa, ale...


Nowe kampanie promujące polskie owoce i warzywa
20.02.2014

Agencja Rynku Rolnego opublikowała uchwałę w sprawie podziału funduszy na wspieranie kampanii informacyjno – promocyjnych w ramach działalności Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Na wstępnie kilka zdań celem przypomnienia czym jest fundusz Promocji Owoców i Warzyw, jak funkcjonuje i jakie funkcje spełnia. Fundusze promocji (nie tylko owoców i warzyw ale i innych produktów rolnych) tworzone są w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów...


Polski handel zagraniczny ziemniakami i ich przetworami w roku bieżącym
31.10.2013

W pierwszym półroczu bieżącego, 2013 roku Polska wyeksportowała łącznie 31,3 tys. ton ziemniaków świeżych, a zaimportowała ich odpowiednio 78,2 tys. ton. Za wysłane poza granicę ziemniaki polscy eksporterzy uzyskali sumę 5,1 mln euro, a za te sprowadzone musieliśmy zapłacić 31,7 mln euro. W stosunku do analogicznego okresu roku minionego w bieżącym roku w okresie pierwszych sześciu miesięcy mamy do czynienia ze znaczącym, 100% wzrostem  ilości wyeksportowanych...


Polskie gusta owocowo-warzywne
26.07.2013

Jak wynika z najnowszych danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w minionym roku 1 statystyczny Polak w gospodarstwie domowym skonsumował 40,9 kg owoców oraz ich przetworów a także 59,5 kg warzyw i ich przetworów (z wyłączeniem ziemniaków).   Tym samym od kilku lat obserwujmy spadek spożycia owoców i warzyw w naszym kraju – dla porównania jeszcze w roku 2002, czyli dziesięć lat wcześniej średnio 1 Polak pozostający w gospodarstwie domowym...


Polscy producenci owoców i warzyw będą mieli więcej czasu na opracowanie bieżących programów operacyjnych
26.07.2013

Strategia krajowa wraz z ramami krajowymi jest elementem koniecznym, aby uznane organizacje producentów owoców i warzyw mogły przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa projekty programów operacyjnych w danym roku, ponieważ elementami obligatoryjnymi programów operacyjnych są m.in. opis, w jaki sposób programy realizują strategię krajową, potwierdzenie, że są zgodne ze strategią krajową i opis celów...


Dopłaty dla plantatorów ziemniaków
12.06.2013

Użycie do siewu lub sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego jest jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie wydajności plonowania upraw. Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego jest także jedną ze skuteczniejszych metod walki ze szkodnikami i chorobami, prowadzi do obniżenia kosztów produkcji poprzez zmniejszenie normy wysiewu, właściwe dopasowanie odmian do różnych stanowisk i warunków środowiskowych oraz dostosowanie programu...


Rekordowy eksport polskich jabłek
17.04.2013

W 2012 r. Polska wyeksportowała łącznie 1,25 mln ton świeżych owoców oraz niecałe 641 tys. ton świeżych warzyw i 47,7 tys. ton ziemniaków. Dla porównania rok wcześniej polski eksport świeżych produktów ogrodnictwa wyniósł odpowiednio – 776,3 tys. ton dla owoców świeżych, 591 tys. ton dla warzyw oraz nieco ponad 74 tys. ton ziemniaków. W 2012 r. na całkowita wielkość eksportu polskich owoców wzrosła wobec roku poprzedniego o niemal 40%, czyli o niecałe 450 tys. ton. Wynika to...


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009