Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - Jednostka Centralna KSOW” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - wynagrodzenia pracowników” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - szkolenia” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - umowy zlecenia” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - delegacje pracowników” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - pozostałe koszty” - pobierz

Operacja pt. „Organizacja spotkań, konferencji i olimpiad w zakresie  realizacji Planu Operacyjnego KSOW” - pobierz

Operacja pt. „Organizacja Targów w 2016 i 2017 r. w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW wraz z imprezami towarzyszącymi” - pobierz

Operacja pt. „Informacja i promocja PROW 2014-2020 poprzez wykonanie publikacji i materiałów promocyjnych” - pobierz

Operacja pt. . „Informacja i promocja PROW 2014-2020 poprzez realizację kampanii w mediach” - pobierz

Operacja pt. „Organizacja Targów i Wystaw w latach 2015-2017  w ramach realizacji Planu Komunikacyjnego KSOW wraz z imprezami towarzyszącymi” - pobierz

Operacja pt. „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 w formie konferencji, spotkań, warsztatów, seminariów, szkoleń oraz wyjazdów studyjnych” - pobierz

Operacja pt. „Konkursy zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW” - pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009