Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Operacja pt. „Realizacja działań informacyjno–promocyjnych przeprowadzonych w latach 2016-2017 oraz Planu działania pomocy technicznej w 2018 roku”

Operacja pt. „Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 oraz planu działania Pomocy technicznej w 2018 r.”

Operacja pt. „Wynagrodzenia pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaangażowanych w realizację zadań Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

Operacja pt. „Zakup sprzętu komputerowego, biurowego oraz mebli dla pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie realizujących zadania Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

 

Operacja pt. „Koszty funkcjonowania Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

Operacja pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez organizację posiedzeń grupy roboczej, grup tematycznych oraz zapewnienie dostępu Partnerów KSOW do działań Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 r.”

Operacja pt. „Szkolenia krajowe pracowników Fundacji FAPA związane z wykonywaniem zadań Jednostki Centralnej KSOW w 2017 r.”

 

Operacja pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez organizację posiedzeń grupy roboczej i grup tematycznych oraz wyjazdy krajowe pracowników Fundacji FAPA związane z wykonywaniem zadań JC KSOW w okresie sierpień 2017 r. – grudzień 2017 r.”

 Operacja pt. „Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadań Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie sierpień 2017 r. - grudzień 2017 r.”

Operacja pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez zapewnienie dostępu Partnerów Sieci do działań Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz udział pracowników Fundacji FAPA w działaniach podejmowanych przez ESROW, w zagranicznych szkoleniach i warsztatach w okresie sierpień 2017 r. - grudzień 2017 r.”.

 


Operacja pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez udział pracowników Fundacji FAPA w krajowych i zagranicznych szkoleniach i warsztatach od stycznia 2016 r. do lipca 2017 r.”


Operacja pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez organizację posiedzeń grupy roboczej i grup tematycznych oraz wyjazdy krajowe pracowników Fundacji FAPA związane z wykonywaniem zadań JC KSOW w okresie styczeń 2016 r. – lipiec 2017 r.

Operacja pt. „Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadań Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie od stycznia 2016 r. do lipca 2017 r.”

Operacja pt. "Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez zapewnienie dostępu Partnerów Sieci do działań Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz udział pracowników Fundacji FAPA w działaniach podejmowanych przez ESROW w okresie styczeń 2016 r.-lipiec 2017 r."

 

Operacja pt. „Koszt najmu i utrzymania pomieszczeń w latach 2016-2017”

 

Operacja pt. „Zakup materiałów i usług 2016-2017”


Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - Jednostka Centralna KSOW” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - wynagrodzenia pracowników” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - szkolenia” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - umowy zlecenia” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - delegacje pracowników” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - pozostałe koszty” - pobierz

Operacja pt. „Organizacja spotkań, konferencji i olimpiad w zakresie  realizacji Planu Operacyjnego KSOW” - pobierz

Operacja pt. „Organizacja Targów w 2016 i 2017 r. w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW wraz z imprezami towarzyszącymi” - pobierz

Operacja pt. „Informacja i promocja PROW 2014-2020 poprzez wykonanie publikacji i materiałów promocyjnych” - pobierz

Operacja pt. . „Informacja i promocja PROW 2014-2020 poprzez realizację kampanii w mediach” - pobierz

Operacja pt. „Organizacja Targów i Wystaw w latach 2015-2017  w ramach realizacji Planu Komunikacyjnego KSOW wraz z imprezami towarzyszącymi” - pobierz

Operacja pt. „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 w formie konferencji, spotkań, warsztatów, seminariów, szkoleń oraz wyjazdów studyjnych” - pobierz

Operacja pt. „Konkursy zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW” - pobierz

Operacja pt. „Wielka rola mikroorganizmów w obiegu azotu” - pobierz

Operacja pt: „Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą rozwoju dla polskich sadowników” - pobierz

Operacja pt: „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia”- pobierz

Operacja pt: „Konkurs AgroLiga 2018 - etap wojewódzki” - pobierz

Operacja pt: „I Międzyregionalny Pokaz Alpak” - pobierz

Operacja pt: „Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej” - pobierz

Operacja pt: „Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno-spożywczym” – pobierz

Operacja pt: „Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie” - pobierz

Operacja pt: „Krótkie łańcuchy dostaw żywności” - pobierz

Operacja pt: „Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczokrajobrazowej, turystyczno-rekreacyjnej, rezydencjalnomieszkaniowej i społeczno-kulturowej” - pobierz

Operacja pt: „Pomysł na wieś” – Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” - pobierz

Operacja pt: „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” - pobierz

Operacja pt: „I Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczych pn. Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” - pobierz

Operacja pt: „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem” - pobierz

Operacja pt: „Wyjazd studyjny przedstawicieli LGD do Portugalii oraz wizyty studyjne partnerów LGD na terenie Polski” - pobierz

Operacja pt.: „Drugie domy jako możliwość podniesienia dochodów i zatrudnienia na wsi” - pobierz


 Operacja pt.: „II Ogólnopolska wystawa królików miejscem spotkania hodowców z kraju i z zagranicy” - pobierz

 

Operacja pt.:  „Upowszechnienie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej” - pobierz

 

Operacja pt.:  „Tradycja i Rozwój” - pobierz

Operacja pt.: „Publikacja: Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne” - pobierz

 

Operacja pt.:  „Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu”  - pobierz

Operacja pt.: „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich” – pobierz

Operacja pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” – pobierz

Operacja pt. „XIII Konwent Polskich Winiarzy – podnoszenie jakości, budowanie marki i wspieranie promocji polskich win gronowych” - pobierz

Operacja pt.: „Dobre praktyki po belgijsku” – pobierz

 

Operacja pt.:  „Projekty współpracy a rozwój obszarów wiejskich”- pobierz

 

Operacja pt.: „Realizacja Planu Operacyjnego KSOW w 2018 roku przez partnerów KSOW” – pobierz

 

Operacja pt.: „Rolniku, co zrobić aby zarobić” – pobierz

 

Operacja pt.: „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich” – pobierz

 

Operacja pt.: „Zawody branży mięsnej” – pobierz

 

Operacja pt.: „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie krajowym – umowy zlecenia w 2018 roku” – pobierz

 

Operacja pt.: „Realizacja operacji partnera KSOW „Jemy eko” w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2018 roku” – pobierz

 

Operacja pt.: „Promocja oraz upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy na temat pszczelarstwa podczas konferencji branżowej oraz ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku” – pobierz

Operacja pt. „Akademia umiejętności  animatora LGD” – pobierz

Operacja pt. „Realizacja dwóch projektów partnerskich KSOW w 10 województwach w 2018 r.” - pobierz

Operacja pt. „Informacja i promocja PROW 2014-2020 poprzez wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych i realizację kampanii w mediach” - pobierz


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009