Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Uregulowanie ruchu turystycznego w Rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej

sport / rekreacja, rewitalizacja, agroturystyka / turystyka
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2008-01-21 do: 2008-06-16
278 009.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: śląskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
Działanie 3.1 - Obszary wiejskie
Beneficjent:
Gmina Janów
ul. Częstochowska 1 42-253 Janów
WWW: www.kuzrodlom.janow.pl
Opis projektu:
Głównym celem projektu było uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie Parkowe oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Janów.
Działania zrealizowane:

Głównym celem projektu było wybudowanie trasy rowerowej o długości 2,6 km, która stanowiłaby połączenie dwóch dotychczas istniejących ścieżek w jeden, ośmiokilometrowy ciąg. Projekt ten został zrealizowany we współpracy z Nadleśnictwem Złoty Potok. W ramach partnerstwa podpisano umowę, na mocy której Nadleśnictwo udostępniło własny teren na potrzeby realizacji ścieżki rowerowej. Trasa przebiega równolegle do drogi wojewódzkiej nr 793 Św. Anna – Siewierz. Projekt jest jednym z elementów sieci ścieżek rowerowych w tym regionie, które łączą miejscowości Złoty Potok z węzłem szlaków pieszych i  rowerowych w Ostrężniku. Po połączeniu wykonanych już odcinków w całość, powstała jedna z najciekawszych ścieżek turystycznych w regionie i w kraju.


Utworzona ścieżka oferuje wszystko to, co zapewnia wspaniały wypoczynek dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Obok niej znajduje się Grota Niedźwiedzia, Pstrągarnia założona w 1881 r. przez hrabiego Raczyńskiego, a także źródła Elżbiety i Zygmunta. Szerokość ścieżki (2m) oraz jej ukształtowanie pozwala w sposób bezpieczny zwiedzać Dolinę Wiercicy. Zastosowano drewniane poręcze, ułatwiające osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych, wejście lub zejście z danego etapu ścieżki. Projekt pozwala na lepsze poznanie obszaru Jury, a także stanowi doskonały element systemu promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej. Głównym celem przedsięwzięcia było uregulowanie ruchu  turystycznego w Rezerwacie Parkowe oraz rozbudowa infrastruktury  rekreacyjnej w gminie Janów. Jego realizacja umożliwiła turystom pieszym i rowerowym bezpieczne zwiedzanie Doliny Wiercicy. Nowatorskim ujęciem przedsięwzięcia było wytyczenie ścieżki w taki sposób, aby prowadziła wzdłuż największych atrakcji turystycznych regionu, a także by była widoczna z drogi  wojewódzkiej. Dzięki temu zmotoryzowani turyści, widząc osoby wędrujące wzdłuż ścieżki, chętnie przesiadają się na rower lub pieszo spacerują wśród złotopotockiej przyrody. W wyniku przeprowadzonych badań monitorujących ruch w Rezerwacie Parkowe w 2 008 r. ścieżkę odwiedziło ponad 45 000 osób.

Uruchomienie projektu wpłynęło na rozwój inicjatyw gospodarczych. Powstały obiekty małej gastronomii nad stawem Amerykan oraz Jurajski Park Linowy. Na terenie gminy znajduje się 5 nowych, stałych i 5 sezonowych obiektów gastronomicznych. Na terenie gminy działa ponad 30 gospodarstw agroturystycznych, które wraz z hotelami i schroniskami tworzą dużą bazę noclegową. Zgłoszono również chęć utworzenia wypożyczalni rowerów i kajaków. Wszystkie te działania poprawiły jakość życia na tym obszarze oraz umożliwiły dywersyfikacje prowadzonych przez mieszkańców gminy form działalności gospodarczej.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009