Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa sali gimnastycznej, modernizacja boiska sportowego i budynku dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie

edukacja, sport / rekreacja, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2008-03-03 do: 2009-04-30
2 922 717.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: lubuskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Działanie 4.2 - Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej
Beneficjent:
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ul. Rynek 25 66-016 Czerwieńsk
Opis projektu:
Celem projektu było podniesienie jakości edukacji w Gminie Czerwińsk poprzez prawidłową organizację i realizację programu nauczania w zakresie wychowania fizycznego, poprawę warunków prowadzenia zajęć szkolnych oraz udostępnienie obiektu sportowego na zajęcia pozalekcyjne i inne formy zajęć sportowych.
Działania zrealizowane:

W ramach projektu wykonano następujące zadania inwestycyjne:

  1. Wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną o wymiarach 23 x 12,62 wraz z zapleczem socjalno-technicznym o łącznej powierzchni użytkowej 613,81 m2 i antresolą widokową na ok. 30 osób.
  2. Zmodernizowano przyszkolne boisko sportowe o powierzchni 900 m2.
  3. Wykonano modernizację pomieszczeń dydaktycznych.
  4. Wyremontowano elewację w PSP im. Stanisława Wróblewskiego w Nietkowie.

Projekt zrealizowano z zastosowaniem innowacyjnych i nowoczesnych technologii. Boisko sportowe, na którym można rozgrywać zawody piłki ręcznej, piłki siatkowej, piłki nożnej i koszykówki zostało wykonane na podłożu ELTAN P z ułożeniem sztucznej trawy AVANTAGE. W sali gimnastycznej zastosowano podłogę  bezspoinową posiadającą atest Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków i jakości kształcenia dzieci wiejskich na poziomie podstawowym. Modernizacja istniejących obiektów podniosła komfort i bezpieczeństwo prowadzonych w szkole zajęć. Nowo  wybudowana sala gimnastyczna stanowi bazę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów dwóch szkół: PSP w Nietkowie i PSP w Leśniowie Wielkim. Obiekt sportowy z wyposażeniem służy również do prowadzenia zajęć korekcyjnych. Obiekty PSP w Nietkowie służą całej  społeczności wiejskiej, a zwłaszcza młodzieży, dla której możliwym stało się organizowanie szeregu zajęć pozalekcyjnych.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009