Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki PParcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW

gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2007-09-14 do: 2008-05-30
2 416 896.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: kujawsko-pomorskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
Działanie 3.1 - Obszary wiejskie
Beneficjent:
Gmina i Miasto Lubraniec
ul. Brzeska 49 87-890 Lubraniec
Opis projektu:
Głównym celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i małych miast. Dodatkowo określone są następujące cele szczegółowe projektu: wzrost mobilności zawodowej mieszkańców, tworzenie warunków dywersyfikacji działalności gospodarczej, poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych.
Działania zrealizowane:

Inwestycja budowy sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele miała na celu zapewnienie gospodarstwom domowym w gminie dostępu do wody pitnej o odpowiedniej jakości. Do czasu realizacji projektu Gmina Lubraniec posiadała trzy stacje uzdatniania wody: w Żydowie, Kazaniu i Lubrańcu. Zużycie urządzeń technicznych i technologicznych stacji oraz niedostateczna ich współpraca w dostarczaniu wody spowodowały podjęcie decyzji o modernizacji stacji i budowie magistrali, łączącej stacje dla wyrównania ciśnienia wody w sieci i polepszenia ich wydajności. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano sieć wodociągową o długości 3,48 km oraz zmodernizowano dwie stacje uzdatniania wody – w Kazaniu i Żydowie. Inwestycją objęto: budowę sieci wodociągowej, łączącej stacje uzdatniania wody w miejscowości Żydowo, Kazanie i Lubraniec Ø225 mm o długości 2 894 m oraz Ø160 mm o długości 584 m, wymianę agregatów pompowych studni, wymianę filtrów ciśnieniowych i instalacji technologicznych, wyposażenie ujęcia w Żydowie w agregat prądotwórczy jako źródło zasilania w energię elektryczną, modernizację instalacji elektrycznej ujęć wody, docieplenie dachów i ścian stacji uzdatniania wody, wykonanie elewacji, wymianę stolarki okiennej, modernizację toalet i chlorowni, wykonanie instalacji wewnętrznych.

Po wybudowaniu sieci wodociągowej łączącej stacje uzdatniania wody jako główne pracuje ujęcie w Żydowie, natomiast pozostałe ujęcia jako rezerwowe-
wspomagające. W wyniku realizacji projektu poprawie uległa jakość wody i niezawodność jej dostaw do mieszkań.

Zmodernizowana infrastruktura sanitarna wzmocniła potencjał rozwojowy gminy, pozwoliła mieszkańcom uzyskać dodatkowe dochody ze sprzedaży produktów zdrowej żywności, poprawiła atrakcyjność inwestycyjną gminy i regionu, a ponadto pozytywnie wpłynęła na środowisko, chroniąc zasoby wód pitnych i powierzchniowych. Obniżenie zanieczyszczenia środowiska, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, zapewnienie ciągłych dostaw wody do odbiorców, przyczyniają się do zwiększenia dostępności usług, między
innymi turystycznych, a także do rozwoju gospodarstw proekologicznych. W sposób pośredni projekt przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy w gminie.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009