Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Scalenie gruntów wsi Dąbrowa

zagospodarowanie przestrzeni, droga, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2038-01-19 do: 2038-01-19
5 785 425.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: dolnośląskie, opolskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
Działanie 2.2 - Scalanie gruntów
Beneficjent:
Powiat Namysłow
Plac Wolności 12 46-100 Namysłów
WWW: www.namyslow.pl/
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opis projektu:
Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz ich rozłogu. Zmniejszenie ilości działek w gospodarstwach, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, tworzenie warunków do zwiększenia lesistości. Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej. Poprawa jakości życia na wsi jako miejsca zamieszkania i pracy, prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wzrost dochodów rolniczych oraz ochronę środowiska na obszarach wiejskich.
Działania zrealizowane:

Zakres działania obejmował opracowanie i wdrożenie projektu scalenia gruntów, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz realizację prac wynikających z zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej uwzględniając wymogi ochrony środowiska. Realizacja projektu nastąpiła zgodnie z ustalonymi etapami i pozwoliła na uzyskanie poprawy efektywności gospodarowania poprzez ułatwienie mechanizacji upraw i zmniejszenie kosztów prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, poprawę rozłogu gruntów w ramach poszczególnych gospodarstw.  Efektem rzeczowym realizacji projektu jest spadek przeciętnej liczby działek rolnych gospodarstwie z 8,90 (przed scaleniem) do 4,50 (po scaleniu). Wartość wykonanych prac w zakresie gospodarowania poscaleniowego wyniosła 4 538 831,81 zł, Średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu to 8,16 ha, a łączna powierzchnia gruntów scalonych w ramach projektu to 1 166,39 ha.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009