Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Odnowa środowiska kulturowego - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej i urządzenie placu zabaw

zagospodarowanie przestrzeni, ośrodek kultury/biblioteka/świetlica, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2006-02-01 do: 2006-10-25
457 301.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: dolnośląskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Beneficjent:
Gmina ŻUKOWICE
Żukowice 92 67-231 Żukowice
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Opis projektu:
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
Działania zrealizowane:

W dniu 01.02.2006 r. została podpisana umowa Nr 6142-UM4100062/06 o dofinansowanie projektu, pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, jako Instytucją Wdrażającą, a Gminą Żukowice, jako Beneficjentem.W ramach realizacji etapu I, wykonano zakres robót budowlanych w świetlicy wiejskiej, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym projektu, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, tj; prace dekarskie, roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowego wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz zbiornik bezodpływowy. Wykonano instalacje wewnętrzne: wod-kan, c.o. i gazową wraz z wyposażeniem w urządzenia oraz instalację elektryczną. Nad wykonaniem robót budowlanych sprawowano nadzór inwestorski i obsługę geodezyjną.

Na etapie II (etap końcowy) urządzono plac zabaw, boiska sportowe, wykonano parking i chodniki. Dokonano również nasadzenia zieleni ozdobnej. Nad wykonaniem robót budowlanych sprawowano nadzór inwestorski i autorski. W dniu 12.10.2006 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zakresu robót budowlanych, dla całego projektu. Przy obiektach objętych realizacją projektu zostały zamontowane tablice promocyjne dla etapu I i etapu II.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009