Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa boisk sportowych w Szczawinie

sport / rekreacja, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2006-01-19 do: 2007-12-12
395 427.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: dolnośląskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Beneficjent:
Gmina Strzelin
Ząbkowicka 11 57-100 Strzelin
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Opis projektu:
Zaspokajnie potrzeb spłecznych i kulturalnych
Działania zrealizowane:

W ramach zadania wykonano:1. budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego – roboty przygotowawcze i ziemne, roboty rozbiórkowe, ogrodzenie, boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, parking, chodnik, elementy wyposażenia, tereny zielone, roboty towarzyszące, chodniki – roboty zamienne.2. budowę boiska do piłki nożnej- roboty ogólnobudowlane boiskaDo tego doszły koszty ogólne dla tego zadania: dokumentacja techniczna, kosztorysy oraz nadzór inwestorski.W trakcie realizacji zadania podpisano pięć aneksów do umowy o dofinansowanie projektu:– aneks nr 1 – zawarty w dniu 12.09.2006 r. - zniósł etapowość projektu,– aneks nr 2 – zawarty w dniu 07.05.2007 r. - zmniejszał kwotę dofinansowania ( w wyniku wyłonienia Wykonawcy zadania) oraz uregulowano nim także właściwą numerację działek, na których miało być realizowane zadanie,– aneks nr 3 – zawarty w dniu 25.07.2007 r. - wydłużał okres realizacji zadania i zmieniał końcową datę rozliczenia projektu,– aneks nr 4 – zawarty w dniu 31.10.2007 r. - określał kwotę, która miała być przekazana zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki na prefinansowanie,– aneks nr 5 – zawarty w dniu 04.12.2007 r. - wprowadzał do zestawienia rzeczowo – finansowego  pozycję „chodniki”, jako roboty zamienne.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009