Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

„Zbiornik wodny „UJAZD” na potoku Jordan w km 0+550”, w m. Ujazd, gm. Ujazd - Budowa

melioracja, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2007-02-01 do: 2008-06-30
4 288 772.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: opolskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
Beneficjent:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
Katowicka 55 45-061 Opole
WWW: www.wzmiuw.opole.pl
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opis projektu:
Budowa zbiornika retencyjnego „Ujazd”, który zmniejsza zagrożenie powodziowe, bowiem: - zapewnia retencję powodziową, która znacznie umożliwi obniżenie przepływów poniżej zbiornika, tym samym zwiększa skuteczność istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej, - opóźnia moment kulminacji fali powodziowej potoku Jordan, - poprawia ochronę przeciwpowodziową regionu i gruntów rolnych
Działania zrealizowane:

Budowa zbiornika wodnego Ujazd obejmowała:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe roboty ziemne przy zaporze,
- zdjęcie humusu na powierzchni 2 500 m2, wykopy 4 615 m3 z przemieszczeniem na odl. 60 m i rozplantowaniem wykonanie korpusu zapory, 
- wzmocnienie gruntu w podłożu zapory, formowanie nasypów hydrotechnicznych: 17 343 m3
- przełożenie potoku Jordan i zasypanie starego koryta

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009