Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Zagospodarowanie centrum wsi oraz remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w Piotrowicach

zagospodarowanie przestrzeni, budowa, remont / renowacja
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2007-07-11 do: 2008-04-25
366 160.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: łódzkie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Beneficjent:
Gmina Męcinka
Męcinka 11 59-424 Męcinka
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Opis projektu:
Zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych, Podniesienie standardu życia i pracy na wsi
Działania zrealizowane:

W ramach projektu zrealizowano następujące prace:

1. Remont budynku gminnego świetlicy wiejskiej, w ramach którego wykonano:

a)  nową elewację wraz z ociepleniem.

b) wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych

c) remont pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej.

2. Kształtowanie i zagospodarowanie centrum wsi.

W ramach tego zadania wykonano:

a) miejsca postojowe przed boiskiem

b) drogę dojazdową,

c) drogę przy kościele,

d) skwer przed świetlicą,

e) zagospodarowanie terenu przed ośrodkiem zdrowia.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009