Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa i wyposażenie Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Tarchalicach

ośrodek kultury/biblioteka/świetlica, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2006-01-23 do: 2006-11-25
280 576.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: dolnośląskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Beneficjent:
Gmina WOŁÓW
Rynek-Ratusz 56-100 Wołów
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Opis projektu:
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych; podniesienie atrakcyjności turystycznej; Rozwój tożsamości społecznej wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Działania zrealizowane:

Etap II jest etapem końcowym realizacji projektu. W tym etapie wykonano roboty budowlano montażowe wynikające z dokumentacji projektowej niezbędne do dostosowania obiektu do nowej funkcji przy jednoczesnym zachowaniu obecnej funkcji-świetlicy wiejskiej. Wybudowano wiatę drewnianą nad paleniskiem oraz oczyszczalnię ścieków z drenażem rozsączającym. Ponadto wyposażono salę edukacyjną w sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć, jak również w sprzęt komputerowy. Salę wyposażono w biurka komputerowe i fotele.W sali obiektu utworzono Izbę Edukacji Archeologicznej wyposażoną w szafy-witryny (gabloty) muzealne do prezentowania przedmiotów archeologicznych; komplet makiet, na który składają się przestrzenny model pieca hutniczego oraz przestrzenny model starożytnej osady hutniczej; mapy (plansze) informacyjne z zakresu badań archeologicznych w okolicach Tarchalic. Zgodnie z umową obiekt wyposażono w niezbędny sprzęt AGD jak: lodówki kuchenki mikrofalowe, kuchnię gazową i komplet naczyń. Wykonano pełny zakres wyposażenia oraz robót budowlanych i instalacji sanitarnych, które zawarte zostały w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu. Podczas realizacji II etapu projektu wprowadzono korektę terminu realizacji oraz kosztów.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009