Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa chodnika z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

zagospodarowanie przestrzeni, droga, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2006-01-16 do: 2006-10-25
751 403.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: dolnośląskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Beneficjent:
Wisznia mała
Wrocławska 9 55-114 Wisznia mała
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Opis projektu:
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych; podniesienie atrakcyjności turystycznej; Rozwój tożsamości społecznej wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Działania zrealizowane:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Piotrkowiczkach z  brukowej kostki betonowej  wraz z odwodnieniem oraz zjazdami na posesje i drogi gminnej w następującym zakresie:

a) roboty rozbiórkowe

b) budowę chodnika z brukowej kostki betonowej o powierzchni 3 323,00 m2 ,

c) zabezpieczenie linii kablowych na długości 110,00 m ,

d) zarurowanie rowów na długości 767 m rurociągami z rur betonowych

e) budowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych

f)  budowę wpustów ulicznych

g)  oznakowanie  dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

h)  wykonanie zieleni drogowej  na powierzchni 2 211,00 m2

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009