Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum Węglińca z modernizacją budynku biblioteki publicznej.

zagospodarowanie przestrzeni, budowa, remont / renowacja
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2007-07-18 do: 2008-04-28
887 769.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: dolnośląskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Beneficjent:
Gmina Węgliniec
Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Opis projektu:
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych. Podniesienie standardu życia i pracy na wsi.
Działania zrealizowane:

Etap I obejmuje prace związane z przygotowaniem projektu, w tym: opracowanie Planu rozwoju miejscowości Węgliniec, opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu. Ponadto w pierwszym etapie wykonano zadanie pn. Przebudowa i rewitalizacja parku w Węglińcu, obejmujące wykonanie następujących robót:  wykonanie nawierzchni – 4350m2, roboty ziemne – 208m3, schody terenowe – 42m, ławki – 24 szt., fontanna - 1 szt., nasadzenia roślin – 1318 szt., przycinka drzew – 58 szt., trejaże i pergole – 1 kpl.. Poniesiono również wydatki z nadzorem inwestycyjnym nad wykonaniem robót budowlanych. Wykonano również roboty związane z projektem, ale w ramach kosztów niekwalifikowanych. Są to: roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym – 1 kpl., oświetlenie parku-1 kpl. oraz aranżacja pomnika. 

W II etapie zrealizowano zadanie pn. „Remont-modernizacja chodnika w centrum Węglińca”, polegające na wymianie nawierzchni chodnika o pow. 654m2.

W ostatnim etapie projektu zrealizowano inwestycję pn. „Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu”. Wykonano następujący zakres rzeczowy: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 62,54 m2, wykonanie elewacji na parterze – 338,27 m2, remont dojść do budynku – 83,25 m2, pochylnia dla niepełnosprawnych – 12,8 m, demontaż instalacji z przyłączeniem do istniejącego kotła oraz instalacja centralnego ogrzewania – 1 kpl.. Poniesiono również wydatki z nadzorem inwestycyjnym nad wykonaniem robót budowlanych. Wykonano również roboty związane z projektem, ale w ramach kosztów niekwalifikowanych. Są to: wykonanie elewacji na piętrze – 300,52 m2, roboty dekarskie przy remoncie dachu – 52,8 m2 oraz przemurowanie kominów, wymiana opierzeń, naprawa kosza, wymiana okien dachowych – 1 kpl.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009