Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa sali gimnastycznej przu Publicznym Gimnazjum w Osjakowie

sport / rekreacja, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2008-05-01 do: 2009-09-30
3 378 580.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: łódzkie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
V.3 Infrastruktura społeczna
Beneficjent:
Gmina Osjaków
Targowa 26 98-320 Osjaków
WWW: www.osjakow.bip.net.pl
Opis projektu:
** Gmina Osjaków otrzymała nagrodę specjalną - ekomiejsce - w II edycji konkursu "Przyjazna wieś" za zainstalowanie solarów do ogrzewania hali sportowej jako nowoczesnego i odnawialnego źródła zasilania instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania.**
Działania zrealizowane:

Celem projektu jest wyrównywanie szans w udostępnianiu społeczności lokalnej, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży, dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej. Podnoszenie wiedzy mieszkańców gm.Osjaków poprzez zapewnienie uczniom gimnazjum właściwych warunków rozwoju psychofizycznego. Sala gimnastyczna jest wykorzystywana podczas lekcji wychowania fizycznego oraz udostępniona społeczności lokalnej, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada stworzenie warunków do uprawiania sportu i rozwoju wielu dyscyplin sportowych, co wpłynie pozytywnie na wyniki osiągane przez lokalnych sportowców oraz grupy i zespoły sportowe, a zwłaszcza na poziom aktywności ruchowej mieszkańców i stan zdrowia, zwłaszcza dzieci. Projekt wpływa na rozwój bazy edukacyjnej i podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej, kształtowania postaw pro-zdrowotnych, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i schorzeniom często występujących wśród dzieci i młodzieży, które w efekcie wpływają również na ich zdolność do pracy zawodowej i na pozycję jaką zajmą na rynku pracy.

     

  1. zakup gruntu w celu zapewnienie właściwej realizacji projektu
  2. przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami
  3. wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych
  4. podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja projektu
  5. promocja projektu w czasie jego realizacji, jak również po zakończeniu realizacji (informacja w Radio Ziemi Wieluńskiej, prasie o zasięgu wojewódzkim, lokalnych informatorach)
  6. zakup niezbędnego wyposażenia sportowego (m.in. stoły do gry w tenisa stołowego z oprzyrządowaniem, płotki treningowe, laski gimnastyczne, ławeczki gimnastyczne, materace, kozły, piłki, tablica wyników sportowych) oraz maszyny szorująco-zbierającej do utrzymania czystości
  7. przeprowadzenie czynności związanych z odbiorem końcowym zadania
  8. złożenie wniosku o wydanie decyzji - pozwolenia na użytkowanie obiektu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu
  9. przekazanie obiektu do użytkowania  (listopad 2009 r.), po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie
  10. monitorowanie bieżącej eksploatacji i wykorzystania obiektu oraz zachowania zasad trwałości projektu

   

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009