Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa infrastruktury ośrodka sportów zimowych "Góra Czterech Wiatrów" - etap III

sport / rekreacja, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2006-07-05 do: 2008-01-25
2 859 904.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: warmińsko-mazurskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
Działanie 3.1 - Obszary wiejskie
Beneficjent:
Gmina Mrągowo
Królewiecka 60a 11-700 Mrągowo
Opis projektu:
**Projekt zdobył pierwsze miejsce w kategorii technicznej II edycji konkursu "Przyjazna wieś"**
Działania zrealizowane:

Projekt polegał na budowie lokalnej infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki. Realizacja projektu miała na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy, wpłynęła na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem, a także stworzyła warunki dla wzrostu zatrudnienia. Poszerzony wachlarz usług oferowanych przez ośrodek Góra Czterech Wiatrów przyczynił się do stworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia aktywizacji na rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju oferty turystycznej i zwiększenie ruchu turystycznego. Działalność ośrodka sportów zimowych wpłynęła korzystnie na lokalizację nowych inwestycji w obszarze oddziaływania projektu, zwiększyły się także wpływy z podatków, które zasilają budżet Gminy Mrągowo i umożliwiają realizację kolejnych inwestycji. Przedłużenie sezonu turystycznego o letni przyczyniło się do zwiększenia ilości obsługiwanych turystów, zatrudniono, zatem dodatkowych pracowników sezonowych. Realizacja projektu finansowego ze ZPORR zgodnie z celami ujętymi w fazie projektowej wpłynęła na:

 • podniesienie atrakcyjności Gminy Mrągowo jako ośrodka turystyczno-sportowego
 • wzrost liczby turystów odwiedzających gminę
 • zmniejszenie bezrobocia
 • podniesienie stopy życia mieszkańców gminy
 • napływ nowych inwestycji poprzez poprawę atrakcyjności konkurencyjnej Gminy Mrągowo
 • rozwój bazy sportowo-turystycznej na obszarze gminy i na uniezależnienie turystyki przyjazdowej od sezonowości i warunków klimatycznych
 • wzrost aktywności fizycznej mieszkańców gminy i regionu

Projekt "Budowa infrastruktury ośrodka sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów- etap III" był częścią kompleksowego projektu polegającego na budowie infrastruktury ośrodka sportów zimowych G4W w gminie Mrągowo. Należy podkreślić, że podstawą jego realizacji była budowa sieci kanalizacyjnej łączącej G4W z miastem Mrągowem, którą gmina przeprowadziła w ramach otrzymanych środków unijnych z programu PHARE 2000 Warmia Mazury Ochrona Środowiska Jezior Mazurskich w kwocie 521.149 zł, a także całkowity koszt zadania wyniósł 1.245.139 zł. Następnie zakończenie etapu I współfinansowanego z Kontraktu Wojewódzkiego, dotacji MENiS i środków Miasta Mrągowa oraz etapu II wspomaganego przez MENiS.

Etap III realizowany był we współudziale pozyskanych środków unijnych ze ZPORR. Na etapie procedury przygotowawczej dot. złożenia wniosku, gm. Mrągowo wygrała konkurs na dofinansowanie Studium Wykonalności oraz wniosku do ZPORR w konkursie Phare 2003/004 - 379.01.08 - Pomoc Techniczna - wsparcie procesu wdrażania ZPORR na poziomie centralnym i regionalnym.

     

Działania zrealizowane przed etapem III zgłoszonym do konkursu:

1. Budowa kanalizacji Góry Czterech Wiatrów - etap III Polska Wieś - wybudowano 5,27 km sieci kanalizacyjnej + 2 przepompownie strefowe.

2. Realizacja Etapu I. Efekty rzeczowe realizacji:

 • wyciągi narciarskie orczykowe - szt. 2 (217 mb, 231 mb)
 • naśnieżanie - instalacja wodna i powietrzna - 1196 mb
 • linia kablowa instalacji elektrycznej - 3200 mb
 • sieć wodociągowa PCV 225 - 1154 mb
 • sieć wodociągowa PCV 110 - 1599 mb
 • stacja podwyższonego ciśnienia - 1 kpl.
 • oświetlenie zewnętrzne - szt. 24
 • zakup ratraka, skutera, lanc do zaśnieżania, tyczek i materacy ochronnych

3. Realizacja Etapu II. Efekty rzeczowe:

 • droga dojazdowa o nawierzchni z płyt JOMB o dł. 620 m, szer. 5 m
 • plac parkingowy utwardzony o pow. 1829 m2
 • sieć wodociągowa o dł. 669 mb
 • budynek stróżówki - szt. 1
 • czytniki elektroniczne - 2 kpl.

W ramach etapu III Budowy infrastruktury Ośrodka Sportów Zimowych Góra Czterech Wiatrów zrealizowano następujące działania:

 • wybudowano budynek schroniska do obsługi ośrodka (sala restauracyjna z zapleczem gastronomii, pomieszczenia GOPR, sanitariaty, kasy, garaż, pokoje sypialne, pomieszczenia gospodarcze
 • wykonano nawierzchnię z polbruku o powierzchni 207 m2
 • wybudowano wjazd do budynku o powierzchni 118 m2 i parking o pow. 4410 m2 z płyt typu JOMB
 • wykonano nawierzchnię z igielitu o pow. 2830 m2
 • odwodniono stok - zamontowano 360 mb drenażu
 • przygotowano podłoże pod lodowisko o pow. 1250 m2
 • przygotowano podłoża pod plaże - 600 m2
 • zagospodarowano teren o powierzchni 1800 m2 pod snowpark
 • wykonano nawierzchnię trasy pieszej o szer. 3m i dł. 144 m
 • wykonano nawierzchnię trasy dla rowerów górskich o szer. 3 m i dł. 900 m
 • wykonano nawierzchnię trasy pieszo-rowerowej o szerokości 3 m i dł. 1800 m
 • wykonano tor saneczkowy o szer. 3,3 m i dł. 213 m
 • zakupiono armatki do zaśnieżania, typ Lenko Nr 6856 - 1 kpl.
 • zakupiono akcesoria zabezpieczające stoki, w tym: siatka - 12 szt., tyczki 120 szt., wieszaki 60 szt.
 • zakupiono wyciąg narciarski dla dzieci - 1 kpl.

Zrealizowana inwestycja wygrała główną nagrodę w II edycji konkursu na "Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur", organizowany przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego, Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego. Konkurs ogłoszony był w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości oraz programu "Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013".

       


Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009