Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa sali gimnastycznej w Bączalu Dolnym

sport / rekreacja, dzieci, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2005-08-03 do: 2008-12-15
745 753.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: podkarpackie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Beneficjent:
Gmina Skołyszyn
12 38-242 Skołyszyn
Instytucja wdrażająca:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Opis projektu:
Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz ułatwianie dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej
Działania zrealizowane:


  1. Prace budowlane:

- roboty budowlano - wykończeniowe w ramach których wykonano m.in. podkłady i posadzki, licowanie ścian płytkami, roboty kowalsko-ślusarskie, malowanie, montaż skrzydeł drzwiowych i parapetów, tynki zewnętrzne akrylowe, płytę odbojową wokół budynku, wykonanie chodnika i parkingu z kostki brukowej

- instalacje elektryczne w ramach których wykonano m.in. montaż włączników i gniazd wtykowych, montaż opraw, instalację odgromową i połączenia wyrównawcze

- instalacje sanitarne w ramach których wykonano m.in. instalację centralnego ogrzewania, instalację wody zimnej i c.w.u., wewnętrzną kanalizację sanitarna i wentylację

- połączenie przewiązki sali gimnastycznej z istniejącym budynkiem szkoły w ramach którego wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, roboty murowe, tynki wewnętrzne, posadzki, malowanie roboty kowalsko-ślusarskie

- kotłownia c.o i c.w.u. – prace polegały na przebudowie istniejącej kotłowni węglowej w budynku szkoły na kotłownię zasilaną gazem ziemnym, która ogrzewa budynek szkoły oraz salę gimnastyczną. W ramach tego zadania wykonano m.in. roboty demontażowe, budowlane oraz montaż sprzętu

- instalacja gazowa do kotłowni obejmowała m.in. wykonanie rurociągu instalacji gazowej od punktu redukcyjno-pomiarowego do kotłowni wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa

- montaż stałych urządzeń do kultury fizycznej obejmujący wyposażenie sali gimnastycznej w urządzenia treningowe tj. tablice do piłki koszykowej, słupki i siatkę do piłki siatkowej, bramki do piłki ręcznej, drążek gimnastyczny, liny gimnastyczne, kotarę grodzącą z siatki, drabinki gimnastyczne, siatki ochronne na okna i za bramkami

- instalacja c.o. w mieszkaniach służbowych w ramach tego zadania wykonano oddzielenie ogrzewania mieszkań służbowych oraz gabinetu lekarskiego od ogrzewania szkoły

  1. Promocja projektu:

- umieszenie przed budynkiem tablicy pamiątkowej o projekcie

- umieszczenie wewnątrz budynku tabliczki grawerowanej o projekcie

- wykonanie 500 szt. folderów reklamowych o projekcie

- publikacja na temat projektu w gazecie codziennej „Super Nowości”

- nakręcenie i emisja 5 minutowego materiału reklamowego na temat projektu

-zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl

- artykuł na temat projektu w bezpłatnym biuletynie „Wieści Skołyszyńskie”

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009