Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Przebudowa systemu dróg w gminie wiejskiej Grabica

droga, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2005-06-15 do: 2005-10-10
1 259 267.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: łódzkie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
Działanie 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji
Beneficjent:
Gmina Grabica
66 97-306 Grabica
Instytucja wdrażająca:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Opis projektu:
Głównym celem projektu była poprawa infrastruktury technicznej obszaru gminy oraz jednoczesny rozwój gospodarczy regionu, a także jego aktywizacja ekonomiczna i społeczna.
Działania zrealizowane:

  W ramach projektu „Przebudowa systemu dróg w gminie wiejskiej Grabica” została wykonana przebudowa następujących odcinków dróg:

  • Grabica – Krzepczów o długości 1633,15 m

  • od wiaduktu na autostradzie A-1 do drogi Nr 12 Łask- Piotrków Trybunalski o długości 2164,35m

W wyniku przebudowy w/w dróg Gminie Grabica przybyło 3797,50 mb dróg o nawierzchni bitumicznej

Zakres robót jaki został wykonany na obydwu odcinkach dróg to:

  • roboty przygotowawcze

  • budowa przepustów ziemnych

  • wykonanie podbudowy

  • wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej

  • budowa zjazdów

  • roboty wykończeniowe (pobocza, oczyszczenie rowów, oczyszczenie przepustów)

  • oznakowanie pionowe

Projekt budowlany został w pełni zrealizowany a zakładany cel osiągnięty.

Przebudowane drogi są szlakami wiodącymi do instytucji znajdujących się w Grabicy i na pozostałym terenie, do których należy zaliczyć szkoły, zakłady pracy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Poczta, Posterunek Policji. Ponadto droga Polesie – od wiaduktu na autostradzie A1 do drogi krajowej Nr 12 ułatwiła połączenie z siecią dróg wiodących do Centrum Logistyki i Biznesu „POLAND CENTRAL” w Woli Bykowskiej, w którym ciągle powstają nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy.

Dzięki zrealizowanej inwestycji zwiększyła się dostępność mieszkańców do istniejących zakładów pracy związanych z obsługą rolnictwa i usługami dla ludności. Przebudowany system dróg poprawił warunki komunikacyjne i transportowe związane z dowozem środków produkcji oraz transportem płodów rolnych i innych wytworzonych produktów. Jednocześnie mieszkańcy okolicznych wsi zyskali lepsze połączenie z siecią dróg wyższego rzędu, a co za tym idzie lepsze połączenie z instytucjami służącymi podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji oraz możliwość podniesienia poziomu przedsiębiorczości.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009