Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Poprawa retencji w dolinie rzeki Białki poprzez modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej

melioracja, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2010-03-01 do: 2011-06-30
2 416 025.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: łódzkie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
II.4 Gospodarka Wodna
Beneficjent:
Gmina Biała Rawska
Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Opis projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie zasobów wód powierzchniowych w gminie oraz podniesienie ich jakości. Jest to inwestycja zaplanowana w oparciu o istniejący zbiornik na terenie zalewowym rzeki Białki. Projekt zakłada rozbudowę zbiornika, dostosowanie go do celów ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także funkcji turystycznej oraz uzupełnienie o filtrację wody i zwiększenie naturalnej filtracji wody poprzez nasadzenia.
Działania zrealizowane:

Projekt obejmuje stworzenie zbiornika małej retencji poprzez następujące działania w ramach projektu:

  1. Roboty przygotowawcze-budowlane obejmujące przygotowanie inwestycji

  2. Budowa grobli

  3. Budowa niecki zbiornika

  4. Budowa filtracji wody

  5. Nasadzenia

W chwili obecnej inwestycja jest zrealizowana w 43,33%.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009