Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa Przystani Wodnej w Ślesinie

sport / rekreacja, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2009-12-01 do: 2010-12-31
3 008 026.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: wielkopolskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
WRPO Priorytet II
Działanie 6.1. „Turystyka” – Schemat I-Infrastruktura turystyczna
Beneficjent:
Gmina Ślesin
ul. Kleczewska 15 62-561 Ślesin
WWW: www.slesin.pl
Opis projektu:
Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Ślesin w celu podniesienia jej atrakcyjności turystycznej. Budowa Przystani wodnej na jeziorze Ślesińskim zwiększyła rangę turystyki o zasięgu krajowym, a nawet międzynarodowym. Przystań powstała w ciągu jezior konińsko-ślesińskich i na trasie Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, na której pływają turyści z całego kraju, jaki i zagranicy. Jest to inwestycja o bardzo wysokiej znaczeniu dla województwa wielkopolskiego, poprawiająca standard uprawiania sportów wodnych. Przyczyniła się do zagospodarowania terenów na cele turystyczne i rekreacyjne, rozwoju przedsiębiorczości w regionie, wzrostu aktywności gospodarczej mieszkańców, wzrostu zatrudnienia w sektorze turystycznym w subregionie konińskim. Projekt jest zgodny jest zgodny z celem głównym WRPO „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia” oraz z celami „Poprawa warunków inwestowania” i „Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców”.
Działania zrealizowane:

Przystań wodna świadczy kompleksową usługę dla turysty przybywającego do gminy Ślesin. Usługa polega na możliwości zacumowania lub zwodowania łodzi. Turysta ma możliwość korzystania z zaplecza socjalno, sanitarno - technicznego, skorzystania z bazy gastronomicznej. Przystań tworzy przyjazny teren rekreacji dla rodzin odwiedzających gminę Ślesin. W ramach projektu wybudowano 4 pomosty, budynek wielofunkcyjny, ogólnodostępną wiatę grillową, slip z żurawiem obrotowym oraz zagospodarowano teren (parkingi, mała architektura, utwardzone ciągi piesze, zieleń). Przystań wodna przyczyniła się do zwiększenia ilości osób odwiedzajacych tereny gminy Ślesin, wpłyneła na pełniejsze wykorzystanie bazy noclegowo-gastronomicznej. Rozwiązany został problem turystów chcacych uprawiać sporty wodne. Projekt ma charakter kompleksowy, gdyż w swoim znaczeniu nie tworzy tylko miejsc cumowania sprzętu wodnego, ale rozwija całą gamę dodatkowych usług. Przystań wodna jest markowym produktem turystycznym o charakterze sieciowym i liniowym, stanowiacym ofertę lokalną, subregionalną, regionalną, ponadregionalną, krajową a nawet europejską.    

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009