Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa Oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach, gmina Małdyty

gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2010-04-26 do: 2010-09-10
1 112 258.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: wielkopolskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Beneficjent:
Gmina Małdyty
Ul. Kopernika 10 14-330 Małdyty
Opis projektu:
Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym agroturystycznej we wsi Budwity, poprzez kompleksową budowę infrastruktury służącej do odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Działania zrealizowane:

W ramach projektu wybudowano i oddano do użytku:

1. Oczyszczalnię ścieków o przepustowsci 49,5 m3 na dobę

2. Kanalizację sanitarną ciśnieniową mb 710

3. Kanalizację sanitarną grawitacyjna mb 1200

4. Przydomowe przepompownie ścieków z zasilaniem elektrycznym  sz. 5

Dzięki projektowi usprawniono i poprawiono gospodarkę ściekową we wsi położonej nad jeziorem. Zaprzestano użytkowania zbiorczego, bezodpływowego zbiornika na ścieki, który poprzez swój zły stan techniczny stwarzał realne zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych jeziora Pniewo, będącego odcinkiem szlaku Kanału Elbląskiego, unikatowego na skalę światową zabytku hydrologicznego.

Zabezpieczenie wód przed zanieczyszczeniem stwarza warunki do rozwoju turystyki oraz usług agroturystycznychdla mieszkańców wsi Budwity oraz miejscowości położonych nad Kanałem Elbląskim.     

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009