Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

zdrowie, zakup instalacji / urządzeń, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2009-09-01 do: 2010-09-01
4 736 051.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: kujawsko-pomorskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Numer projektu umowy:
36-38
Beneficjent:
Powiat Inowrocławski
Ul. Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław
WWW: http://www.inowroclaw.powiat.pl/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=325 )
Opis projektu:
Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie lecznictwa specjalistycznego w regionie kujawsko-pomorskim. Celem szczegółowym projektu jest poprawa standardów medycznych w PS ZOZ w Inowrocławiu w zakresie lecznictwa specjalistycznego obejmującego osoby wymagające dializowania oraz wzrost zatrudnienia. Przedmiotowy projekt wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej 3. Rozbudowa infrastruktury społecznej, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej jako indywidualny projekt kluczowy. Długofalowo realizacja inwestycji poprawi jakość świadczonych usług medycznych, w tym lecznictwa specjalistycznego.
Działania zrealizowane:

Przedmiotem projektu była rozbudowa PSZOZ w Inowrocławiu w celu osiągnięcia zgodności Stacji Dializ z wymogami Polskich Norm Nefrologicznych. Realizacja projektu umożliwiła wypełnienie norm nefrologicznych wynikajacych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dotychczasowa powierzchnia Stacji  Dializ wynosiła 979 m2, a kubatura 3083 m3.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Budowa niskiego i wysokiego parteru - pomieszceń związanych ściśle ze Stacją Dializ oraz pierwszego piętra, wktórym zostały usytuowane poradnie schorzeń około nefrologicznych (poradnia chirurgii naczyniowej, diabetologiczna i nefrologiczna) i inne poradnie specjalistyczne
 • Nadzór inwestorski
 • Promocja projektu

Zasięg oddziaływania projektu obejmuje powiat inowrocławski oraz powiaty ościenne (powiat żniński, mogieliński oraz radziejowski), w tym obszary wiejskie.

Wskażnik realizacji projektu

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące wskaźniki:

 • Liczba przebudowanych jednostek służby zdrowia - 1 szt. oraz powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych obiektów ochrony zdrowia - 1250 m2
 • Potencjalna liczba specjalistycznych świadczeń medycznych, przeprowadzonych w Stacji Dializ - 13097
 • Nowo utworzone miejsca pracy - zatrudniono 1 osobę - pielęgniarkę

Realizacja projektu przyczyniła się do:

 • Zwiększenia stanowisk dializacyjnych do 15, co umożliwia przeprowadzenie wiekszej liczby dializ
 • Poprawy standardu medycznego w PS ZOZ w Inowrocławiu w zakresie lecznictwa specjalistycznego obejmującego osoby wymagające dializowania poprzez spełnienie standardów wytyczonych przez Polskie Normy Nefrologiczne
 • Zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów przewlekle chorych, wymagających częstego dializowania, wykluczenie konieczności przewożenia do ośrodka sąsiedniego z narażeniem ich życia
 • Lepszego zaspokajania potrzeb pacjentów korzystających z usług dializacyjnych
 • Poprawy warunków higieniczno - sanitarnych i technicznych pomieszczeń Stacji Dializ
 • Poprawy komfortu pacjentów
 • Unowocześnienia inrfastruktury Stacji Dializ   

    

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009