Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkolnego w miejscowości Stronie

edukacja, dzieci, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2007-08-03 do: 2010-12-31
761 104.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: małopolskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
6.2. Rozwój obszarów wiejskich
Opis projektu:
Umożliwienie edukacji przedszkolnej większej liczbie dzieci, podniesienie jakości infrastruktury przedszkolnej, wzrost poziomu życia mieszkańców, stworzenie warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci.
Działania zrealizowane:

W ramach realizacji działania przeprowadzono:

  • Prace przygotowawcze tj. przygotownie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, studium wykonalności, uzyskanie wymaganych pozwoleń.
  • Roboty budowlane związane z rozbudową i nadbudową budynku przedszkolnego
  • Działania promocyjne obejmujące wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie, pełniacej jednocześnie funkcję tablicy pamiątkowej oraz opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych promujących projekt

Efektem zrealizowanych działań jest uruchomienie w budynku przedszkola, dodatkowego odziału przedszkolnego dla 20 dzieci oraz zwiększenie powierzchni użytkowej budynku przedszkola o 175 m2. Łączna powierzchnia użytkowa budynku po rozbudowie wynosi 465 m2.

  

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009