Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

„Modernizacja infrastruktury oświatowo-sportowej w Gminie Słaboszów w miejscowościach: Dziaduszyce, Janowice i Kalina Wielka”

sport / rekreacja, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2009-09-30 do: 2011-08-31
1 900 608.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: małopolskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
6.2. Rozwój obszarów wiejskich
Beneficjent:
Gmina Słaboszów
------ 57 32-218 Słaboszów
WWW: www.fundusze.malopolska.pl
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Opis projektu:
Głównym bezpośrednim cele projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Słaboszów poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury oświatowo – sportowo - rekreacyjnej.
Działania zrealizowane:

 W kwietniu 2009 r. Gmina Słaboszów  przystąpiła do realizacji projektu pt: " Modrenizacja infrastrukrturty oświatowo-  sportowej w Gminie Słaboszów w     miejscowościach: Dziaduszyce, Janowice i Kalina Wielka". Prace inwestycyjne projektu rozpoczęły się w sierpniu 2010 r. i pobejmowały termo-modernizację budynku szkoły w Dziaduszycach (w tym roboty przygotowawcze i instalacje odgromową), budowę boiska do piłki ręcznej, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki  oraz wytyczono nowe dojścia i dojazdy. Całość infrastruktury otocznono siatką. W drugim kwartale 2011 roku zmodernizowano zaplecze sportowe w Kalinie Wielkiej. Roboty polegały na wykonaniu ogrodzenia obiektu sportowego, wykonaniu piłkochwytów za bramkami oraz modernizacji wjazdu, polegającej na wymianie nawierzchni na kostkę betonową, brukową. Dalsza część prac w trzecim kwartale 2011 roku będzie polegała na budowie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną i siatkową przy Szkole Podstawowej w Janowcach wraz z ogrodzeniem i chodnikami. 

    

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009