Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Hrubieszów

gospodarka wodno-ściekowa, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2006-07-01 do: 2007-10-01
1 638 054.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: lubelskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
3.1 Obszary wiejskie
Beneficjent:
Gmina Hrubieszów
Ul. Bolesława Prusa 8 22-500 Hrubieszów
WWW: www.hrubieszow-gmina.pl
Instytucja wdrażająca:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Działania zrealizowane:

Projekt obejmował zwodociągowanie miejscowości: Stefankowice, Stefankowice Kolonia i Kułakowice Trzecie. Łączna wartość projektu: 4.540.635,70 zł, w tym dofinansowanie ze ZPORR: 3.306.505,29 zł (75%) i z budżetu państwa: 440.867,37 zł (10%). W m. Stefankowice przewidywano budowę stacji wodociągowej. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosiła 30,86 km, a liczba punktów czerpalnych 227 szt.

Projekt uzyskał pozytywną akceptację Zarządu Województwa Lubelskiego, ale z powodu braku środków na jego realizację został umieszczony na liście rezerwowej.

Pomimo tego w 2006 r. Gmina Hrubieszów rozpoczęła realizację inwestycji z własnych środków. W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót.

W lipcu 2007 r. oczekujący na liście rezerwowej wniosek został pozytywnie zaopiniowany i wydano decyzję o przyznaniu środków na realizację projektu. W miesiącu listopadzie złożono wniosek o płatność. Koszt całkowity zadania wyniósł: 1.638.054,43 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 1.171.301,92 zł i z budżetu państwa: 156.173,59 zł.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009