Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

„e-Administracja w służbie ludności powiatu kwidzyńskiego – wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej (Etap I)

szkolenie, internet, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2008-07-07 do: 2010-06-28
2 015 825.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: pomorskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego
Beneficjent:
Gmina Miejska Kwidzyn
Ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn
Instytucja wdrażająca:
Zarząd Województwa Pomorskiego
Opis projektu:
Nadrzędnym celem Projektu wdrożenia Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej było i jest tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa wiedzy poprzez tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy i szerokim dostępie do informacji, na skutek wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania przestrzenią w odpowiedzi na problemy i potrzeby lokalnych społeczności i administracji publicznej w obszarach: optymalizacji czasowej procedur – skrócenie czasu dostępu do informacji wewnątrz i pomiędzy jednostkami , obsługi interesanta, weryfikacji i integracji danych pomiędzy wydziałami; - pełnej weryfikowalności danych stanowiących podstawę orzekania administracyjnego (zintegrowanie w jednym systemie baz danych i wprowadzenie możliwości realizacji szybkich prezentacji graficznych, - usprawnienie zarządzania zasobami poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych (2 systemy archiwizacji), poziomu merytorycznego obsługi systemów informatycznych i zwiększenia liczby użytkowników, a także zróżnicowanie uprawnień dostępowych. Efektem realizacji Projektu jest wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej, który umożliwił: - ciągłą aktualizację danych w systemie w miejscu jej powstawania, dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji, integrowanie rozproszonych danych pochodzących z różnych źródeł i różnych komórek organizacyjnych, weryfikację jakości danych i ich kontrolę, zapewniając wiarygodność informacji zgromadzonej w systemie, wizualizację na mapie dowolnych zjawisk i zdarzeń , które są przedmiotem działalności i zainteresowania, zastosowanie specjalistycznych algorytmów do analiz danych, co pozwala generować opracowania tematyczne szybko i w wielu wariantach, zastosowanie specjalistycznych aplikacji pozwalających usprawnić pracę poszczególnych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji ich konkretnych zadań statutowych. W rezultacie zatem powstanie platforma elektroniczna dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej w Powicie i Mieście Kwidzyn oraz m.in. wprowadzone podpisy elektroniczne, uruchomione on-line usługi na poziomie 1 (informacja), na poziomie 2 (interakcja), utworzone 3 miejsca pracy. Z wdrożonego KSIP korzysta 76 przeszkolonych i przygotowanych merytorycznie pracowników urzędów, a efekty tego będą odczuwalne dla całej społeczności powiatu, głównie poprzez usprawnienie działania urzędów.
Działania zrealizowane:

Przedmiotem Projektu było wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oraz interaktywnych usług w administracji. I-szy Etap objął Miasto Kwidzyn ( Partner wiodący) i Powiat Kwidzyński (Partner), a zrealizowane w ramach niego zadania posłużyły obsłudze map cyfrowych tj. wspomaganiu tworzenia map, ich przechowywaniu oraz analizie i udostępnianiu danych znajdujących się na mapie.

Cechą systemu jest nawiązanie połączenia między obiektem a jego atrybutami przechowywanymi w bazie danych, zaś głównym zadaniem jest wykonywanie międzybazowych analiz przestrzennych.

Zrealizowane elementy Projektu to:

  • budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej pomiędzy siedzibami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie i  Starostwa powiatu Kwidzyńskiego (dł. 1436 m)
  • zakup środków trwałych, urządzeń, sprzętów dla Urzędu Miejskiego i Starostwa (serwery z osprzętem i systemem archiwizacji; oprogramowanie systemowe i bazodanowe; stacje graficzne;  stacje do przeglądania danych; sprzęt peryferyjny; podpisy elektroniczne),
  • szkolenie pracowników obydwu urzędów,
  • promocja Projektu.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009