Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Zagospodarowanie centrum miejscowości Wola Mystkowska wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego

zagospodarowanie przestrzeni, sport / rekreacja, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2009-02-04 do: 2010-08-30
575 729.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: mazowieckie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
Beneficjent:
Gmina Somianka
Somianka-Parcele 16B 07-203 Wola Mystkowska
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Opis projektu:
Celem projektu było stworzenia miejsca do spędzania wolnego czasu oraz wpłynięcie na aktywność i stymulowanie integracji społecznej mieszkańców, jak również zmniejszenie dysproporcji między wsią i miastem poprzez zagospodarowanie otwartej prospołecznej przestrzeni publicznej, a także stworzenie otoczenia przyjaznego pod względem funkcjonalnym i estetycznym dla mieszkańców. Realizacja projektu wpłynęła na estetykę miejscowości oraz poprawę powiązań funkcjonalno przestrzennych z otoczeniem, w tym powiązanie terenu centrum z nowo powstałym układem pieszo-komunikacyjnym
Działania zrealizowane:

Najważniejsza część projektu polegała  na wykreowaniu swoistego centrum wsi poprzez zagospodarowanie wolnej przestrzeni stanowiącej centrum miejscowości Wola Mystkowska.

 

W ramach przedsięwzięcia utworzono teren  aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wybudowanie  placu zabaw (huśtawki, bujaki, piaskownice, zjeżdżalnie), uzupełnionego małą architekturą w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci, itp. Ponadto w ramach zagospodarowania centrum miejscowości  wykonano alejki z niską zielenią i utwardzono  plac do organizowania imprez kulturowych (dożynek, festynów z okazji miejscowych świąt itp.). Dzięki temu powstało doskonałe miejsce wypoczynku i relaksu tak dla rodziców z małymi dziećmi, jak również młodzieży i starszych mieszkańców miejscowości.

W ramach wykonywanej inwestycji został również wybudowany układ komunikacyjny prowadzący do centrum miejscowości jak również wykonano nowe oświetlenie uliczne.

 

Zapewnia to swobodne i bezpieczne dojście do centrum miejscowości, ułatwia mieszkańcom dostęp do infrastruktury społeczno rekreacyjnej, podwyższa standard życia mieszkańców oraz podnosi funkcjonalność i estetykę miejscowości. Wpływa na poprawę komunikacji ruchu pieszego i zapewnia lepszy i bezpieczniejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej, jak również przyczynia się do podniesienia rangi centrum miejscowości, a zarazem dostosowuje go do wymogów współczesności.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009