Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa wiejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Żychlin

sport / rekreacja, budowa, boisko
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2009-11-03 do: 2010-12-31
868 941.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: wielkopolskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
Beneficjent:
Gmina Stare Miasto
ul. Główna 16 62-571 Żychlin
WWW: www.stare-miasto.pl
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Opis projektu:
Główny cel projektu: „Zwiększenie tożsamości społecznej i polepszenie życia mieszkańców wsi oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru przez wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego” Celem ogólnym projektu było utworzenie bazy spotkań z zakresu rekreacji, kultury i sportu nie tylko dla mieszkańców Żychlina, ale i całej Gminy Stare Miasto. Zakładano iż, miejsce to przyczyni się do integracji mieszkańców dając jednocześnie możliwość aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, utrzymania zdrowego poziomu aktywności fizycznej, a w rezultacie wpłynie na poprawę jakości ich życia. Cel projektu jest zbieżny z wizją odnowy miejscowości zawartą w Planie Odnowy Miejscowości w brzmieniu: „Wieś bezpieczna i przyjazna dla mieszkańców oraz atrakcyjna inwestycyjnie i turystycznie”
Działania zrealizowane:

Realizacja projektu obejmowała:

a/. budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w nawierzchni syntetycznej
o powierzchni 968 m2 z opaską chodnikową, ogrodzeniem i wyposażeniem

b/. budowę boiska w nawierzchni trawiastej do gry w badmintona i żwirowej do gry
w piłkę siatkową o powierzchni 329 m2 wraz z wyposażeniem

c/. budowę ogrodzonego placu zabaw dla dzieci o powierzchni 250 m2
w nawierzchni syntetycznej wraz z opaską chodnikową i urządzeniami placu zabaw

d/. budowa placu zabaw w nawierzchni żwirowej o powierzchni 367 m2 wraz
z urządzeniami placu zabaw

e/. budowę parkingu o powierzchni 447,5 m2 w nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

f/. zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie zielonej przestrzeni rekreacyjnej
o powierzchni 4730 m2,

g/. budowę ciągów komunikacyjnych i ścieżek spacerowych o łącznej powierzchni 1162,5 m2

h/. zamontowanie ławek i koszy na śmieci

i/. budowę oświetlenia terenu i obiektów sportowo – rekreacyjnych

j/. ustawienie elementów dekoracyjnych w postaci modeli dinozaurów (4 sztuki)

Zagospodarowano  teren o łącznej powierzchni 0,8566 ha w centrum wsi Żychlin. Dodatkowo wyposażono obiekt w stojaki na rowery oraz system monitoringu celem zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających

Obiekt położony jest przy lesie, w którym znajduje się ścieżka edukacyjna przyrodniczo-kulturowa ilustrująca liczne zabytki miejscowości oraz prezentująca funkcje lasu.

Obiekt cieszy się dużą popularnością wśród wielu mieszkańców nie tylko danej miejscowości ale również okolic.

Inwestycja została zrealizowana w miejscu wielu corocznie odbywanych wydarzeń kulturalnych i integracyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym, takich jak
Dni Rodziny czy Gminny Dzień Integracji. Poprzez zagospodarowanie terenu plac
w centrum wsi zyskał nowe oblicze i stał się miejscem integracji społeczeństwa nie tylko podczas obchodów świąt ale i każdego dnia.

Głównym celem realizacji projektu było utworzenie nowoczesnego
i bezpiecznego wiejskiego placu zabaw wraz z kompleksem sportowo - rekreacyjnym.

Projekt tym samym wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i oddolnej inicjatywie mieszkańców zagospodarowania terenu w centrum wsi.

Zastosowana technika budowy nawierzchni syntetycznej placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego jest najnowocześniejsza obecnie na rynku. Zastosowanie
na jednym boisku 4 pól gry (w różnych kolorach) z różnych dyscyplinach stanowi
o wysokim wykorzystaniu obiektu. Zamontowane urządzenia do rekreacji dla dzieci na placach zabaw są bezpiecznie i posiadają wszelkie niezbędne atesty. Jednocześnie dobrano je w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane przez dzieci w różnym wieku i dzieci niepełnosprawne. Wykorzystanie przy projektowaniu również standardowych nawierzchni, takich jak żwir i trawa wskazuje na modelowość obiektu
z zastosowaniem wszelkich możliwych technik budowy powierzchni sportowych.

Obiekt zasługuje na uwagę również ze względu na swą funkcję edukacyjną przez zamontowanie modeli dinozaurów wraz z rysem historycznym. Obiekt wychodzi naprzeciw wszelkim potrzebom mieszkańców pełniąc funkcje sportowe, rekreacyjne
i edukacyjne. Jest przede wszystkim bezpieczny, nowoczesny i przyjazny dla swoich użytkowników, którzy znajdują wszystkie elementy w jednym miejscu.
Rola integracyjna obiektu jest nie do przecenienia w rozdrobnionym
i tak zróżnicowanym środowisku wiejskim. I z pewnością sprawdzi się zarówno
w przypadku dzieci jak i osób dorosłych integrując społeczność.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009