Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa Zbiornika wodnego w Strawczynie

melioracja, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2008-08-01 do: 2010-06-15
8 540 212.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: świętokrzyskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Świetokrzyski RPO 2007 - 2013
Działanie 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”
Beneficjent:
Gmina Strawczyn
Ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn
WWW: www.strawczyn.pl
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski w Kielcach
Opis projektu:
Podstawową funkcją zbiornika jest retencja wody dla celów gospodarczych i pokrycia niedoborów wody w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy. Dodatkowymi funkcjami zbiornika będą: retencja powodziowa w okresach wezbrań, poprawienie bilansu wodnego w zlewni poniżej zbiornika przez wyrównanie przepływów w okresach stanów niskich oraz zapewnienie przepływu nienaruszalnego w okresach niżówek, funkcja pożarowa.. Atrakcyjność zbiornika podniosły również walory krajobrazowe okolicy – duże zróżnicowanie morfologiczne i edaficzne tego obszaru oraz bogata szata roślinna.
Działania zrealizowane:

Zbiornik retencyjny wraz z ogroblowaniem o pojemności maksymalnej 230 000 m3 i głębokości 2,00 m.  Powierzchnia zainwentaryzowana zbiornika to 19,00 ha w tym powierzchnia lustra wody – 11,50 ha.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009