Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową altany i parkingu w miejscowości Kozy

odnowa wsi, zagospodarowanie przestrzeni, dzieci, ośrodek kultury/biblioteka/świetlica, budowa, integracja społeczna
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2012-03-20 do: 2013-04-10
1 601 082.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: zachodniopomorskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
Beneficjent:
Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Opis projektu:
Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz zaspokojenie potrzeb społeczno–kulturalnych i sportowo–rekreacyjnych mieszkańców wsi Kozy. Działanie wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Świetlica wiejska wraz z placem zabaw, parkingiem i altaną funkcjonująca w ciągu całego roku pozwala na zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców sołectwa. Integruje i angażuje mieszkańców do organizowania różnych przedsięwzięć i poprawiania kultury spędzania wolnego czasu. Przyciąga swoją działalnością młodych ludzi oraz uatrakcyjnia czas wolny. Pozwala ciekawie i twórczo zorganizować czas wolny dzieciom. Jest miejscem spotkań mieszkańców i organizacji pozarządowych funkcjonujących we wsi. Funkcjonowanie świetlicy pozwala na zachowanie tradycji kulturowych, naukę starych technik rękodzielniczych, odtworzenie tradycji kulinarnych poprzez organizowanie ukierunkowanych kursów. Pozwala na rozwój różnorakich form działalności kulturalnej jak i sportowej. Świetlica tworzy miejsce, które pozwala na organizowanie kiermaszy świątecznych i innych imprez o charakterze okolicznościowym. Pozwala na realizację wspólnych projektów z partnerami spoza sołectwa jako miejsce spotkań w dogodnych warunkach. Umożliwia działalność nieformalnych grup społecznych funkcjonujących na terenie wsi Kozy. Świetlica stanowi miejsce rozwoju dla utalentowanej młodzieży i dzieci. Pozwala na organizowanie imprez okolicznościowych na stałe wpisanych w kalendarz życia wszystkich mieszkańców takich jak m.in.: Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Dożynki, turnieje sportowe. Dzięki realizacji projektu powstało miejsce w którym mieszkańcy mogą się integrować, dzielić swoimi troskami i radościami. Dzieci i młodzież otrzymują pomoc w nauce, gdzie do tej pory musiały zmagać się z tym same. Seniorzy mogą w końcu wyjść z domu i spotkać się z innymi.
Działania zrealizowane:

W ramach projektu powstał: budynek świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, plac zabaw, altana oraz duży parking. Świetlica wiejska to budynek o powierzchni użytkowej ok. 408 m2 przykryty dachem wielospadowym. W ramach projektu została utworzona sala komputerowa w której znajdują się dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Mieszkańcy mogą swobodnie korzystać ze sprzętu oraz dostępu do Internetu oraz uczyć się na nim. Budynek świetlicy wzbogacił się m.in. o takie wyposażenie jak lodówka, kuchenka z piekarnikiem, sprzęt audiowizualny i nagłaśniający oraz siłownię.

Plac zabaw został wyposażony w urządzenia zabawowe. Całość inwestycji jest dostosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009