Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Jeżeli zrealizowałeś jakiś ciekawy projekt, który może być inspiracją dla innych, jeśli chcesz się nim pochwalić wypełnij formularz (w formacie MS Word) i prześlij na adres ksow@cdr.gov.pl.
Obszar realizacji projektu:
Aktywizacja społeczna, Demografia, Integracja społeczna, Zaangażowanie zainteresowanych stron

Projekt polegał na organizacji konkursu, w którym poszukiwane były pomysły i inicjatywy poprawiające jakość życia na wsi, zgodnie z założeniami koncepcji smart villages (inteligentnych wsi). Nadesłane prace obejmowały zakresem tematycznym m.in. zarządzanie energią, ochronę środowiska, idee społeczeństwa obywatelskiego, komunikację między mieszkańcami wsi, kulturę oraz rolnictwo i gospodarkę żywnościową.Ekologia, Obszary górskie, Ochrona środowiska, PROW, Zarządzanie glebą

Od 2018 r. beneficjent korzysta ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Przeznaczone jest ono na uprawę prastarych odmian zbóż (płaskurka, orkisz, samopsza), gryki, nostrzyka metodami ekologicznymi oraz realizowanie działań rolno-środowiskowo-klimatycznych na terenach z ograniczeniami naturalnymi (obszary podgórskie i górskie). Beneficjent stara się zwrócić uwagę na jakość produkcji, nie tylko na jej skalę. Swoimi działaniami daje przykład poszukiwania niszowych produktów, które będą zapewniały zbyt oraz pozwolą podnieść świadomość konsumencką.Aktywizacja społeczna, Przedsiębiorczość, Tworzenie miejsc pracy

Celem projektu było wsparcie rozwoju przedsiębiorczości związanej z hodowlą i rozmnażaniem roślin owadożernych. Polegało to na założeniu działalności gospodarczej oraz zakupie niezbędnego sprzętu do prowadzenia profesjonalnej hodowli i produkcji wysokiej jakości roślin owadożernych na skalę hurtową.Efektywność energetyczna, Ochrona środowiska, PROW, Przedsiębiorczość, Restrukturyzacja / modernizacja gospodarstw rolnych

W związku z planowanym przez właściciela gospodarstwa zwiększeniem powierzchni upraw, koniecznym było przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. Projekt obejmował zakup pługa obrotowego, systemu chłodniczego oraz zestawu fotowoltaicznego w celu produkcji energii na potrzeby gospodarstwa rolnego zajmującego się uprawą warzyw i ich sprzedażą pod własną marką. Wytwarzanie energii elektrycznej z fotowoltaiki niewątpliwie powoduje wzrost uniezależnienia się od konwencjonalnych źródeł energii i tym samym zmniejsza szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Ponieważ całość wyprodukowanej energii jest wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa rolnego czyni go specjalnym w kategorii środowisko.Ekologia, Innowacje, Ochrona środowiska, Przedsiębiorczość, Restrukturyzacja / modernizacja gospodarstw rolnych

Projekt polegał na zakupie nowoczesnego sprzętu o funkcjach uprawowo-siewnych i nawozowych, w celu zmniejszenia kosztów związanych z prowadzoną produkcją. Dodatkowo zakupiony sprzęt miał za zadanie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz spełniać wymagania prowadzonego w gospodarstwie rolnictwa ekologicznego. Efektem będzie wzrost rentowności gospodarstwa poprzez poprawę jakości i wzrost skali produkcji.Aktywizacja społeczna, Działania informacyjne i promocyjne, Dziedzictwo kulturowe, kulinarne, Integracja społeczna, Sieciowanie, Transfer wiedzy

Projekt realizował działania służące wsparciu promocji i rozwoju sieciowania Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”. Polegały one na zorganizowaniu  szkoleń dla członków Sieci oraz podróży studyjnych (do Małopolski, Kraju Morawsko-Śląskiego w Republice Czeskiej oraz po województwie opolskim). Ponadto zorganizowano stoiska promocyjne podczas dwóch imprez targowych oraz wydano informator o Szlaku Kulinarnym "Opolski Bifyj". Dzięki podjętym działaniom "Opolski Bifyj" stał się bardziej rozpoznawalną marką (produktem turystycznym) nie tylko w regionie, ale i w Polsce.Aktywizacja społeczna, Integracja społeczna, Kultura, Przedsiębiorczość, Turystyka, Tworzenie miejsc pracy
Projekt dotyczył utworzenia artystycznej pracowni ceramicznej, w celu prowadzenia warsztatów twórczych z wytwarzania i zdobnictwa ceramiki. Działalność rękodzielnicza ma formę edukacyjno - kulturalną oraz zakłada zajęcia tematyczne i sprzedaż pamiątek. Ponadto planowana jest organizacja plenerów twórczych, warsztatów pokazowych, wystaw i eventów w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Dodatkowo projekt zakładał wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji solarnej na dachu budynku.


Aktywizacja społeczna, Dziedzictwo kulturowe, kulinarne, Kultura, Lokalna strategia rozwoju, Przedsiębiorczość, Turystyka, Tworzenie miejsc pracy

Projekt zakładał stworzenie nowego podmiotu gospodarczego na obszarze aktywności Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki" oraz stworzenie dwóch miejsc pracy, w tym jednego dla osoby defaworyzowanej. W tym celu wykorzystano zabytkową wieżę ciśnień, gdzie został umiejscowiony lokal gastronomiczny (bar bistro i kawiarnia). Wieża ciśnień została poddana rewitalizacji celem wykorzystania na potrzeby działalności społecznej i gospodarczej.Działania informacyjne i promocyjne, Dziedzictwo kulturowe, kulinarne, Kultura, Turystyka
Kompleksowy projekt stanowiący kontynuację projektu „Pociąg do natury”, ukazujący atrakcje turystyczne, agroturystyczne i przyrodnicze województwa mazowieckiego. Dodatkowo projekt rozwinięto o ofertę Kolei Mazowieckich i kilkunastu muzeów z miast na trasach tego przewoźnika.


Aktywizacja społeczna, Lokalna strategia rozwoju, Przedsiębiorczość, Tworzenie miejsc pracy

Projekt polegał na założeniu przedsiębiorstwa oferującego usługi tartaczne. Firma zajmuje się mobilnym przecieraniem drewna okrągłego na tarcicę (deski, listwy, łaty, krawędziaki i belki) w miejscu wskazanym przez klienta oraz stacjonarną sprzedażą tarcicy.Wyświetlanie rezultatów od 1 do 10 z 29
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009