Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

XX Triada Teatralna pn. Weselna
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Potrzeba realizacji operacji wynika z ograniczonego dostępu mieszkańców małych miasteczek oraz mieszkańców wsi do instytucji kulturalnych takich jak: teatry, galerie sztuki, pracownie artystyczne. Dzięki realizacji tej operacji mieszkańcy (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy) wsi i małych miasteczek mogli zdobywać nowe umiejętności podczas warsztatów oraz poznawać się nawzajem – integrować, obcując ze sztuką i bezpośrednio jej doświadczając. Operacja składała się z części artystycznej, podczas której prezentowano spektakle teatralne oraz części praktycznej tj. warsztatów śpiewu, tańca, teatralnych oraz warsztatów ulicznych – zabaw tanecznych, podczas których do wspólnej „zabawy” angażowano zwykłych przechodniów. Wybór grupy docelowej był celowy: chęć rozwijania się, zdobywania nowych umiejętności oraz doświadczeń przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów oraz osoby niepełnosprawne wpływać będzie na wzmocnienie poczucia własnej wartości, samoakceptacji, budując przy tym postawy prospołeczne w tym tolerancję. Realizacja operacji przyczyniła się także do polepszenia jakości życia mieszkańców wsi i małych miasteczek.
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
W ramach operacji przeprowadzono cykl warsztatów: tanecznych, teatralnych, śpiewu ludowego, plastyki obrzędowej a także tradycyjnego wypieku chleba.
OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
Efektem realizacji operacji była aktywizacja mieszkańców wsi i małych miasteczek na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu. Uczestnictwo w tego typu operacji aktywizuje różne grupy społeczne, w tym osoby starsze, młodzież, dzieci oraz osoby wykluczone społecznie np. osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, jak również mniejszości narodowe mieszkające na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dzięki tego typu operacji pobudzona została kreatywność ludności zamieszkującej wsie i małe miasteczka, co z kolei może przyczynić się do ukierunkowania nowopoznanych umiejętności do rozwoju personalnego, zawodowego oraz postaw przedsiębiorczych.

Triada teatralna to impreza nietypowa. Wbrew coraz częściej organizowanym zabawom i festynom stawiającym na najprostszą rozrywkę, Triada proponuje uczestnikom spotkania z teatrem, w jego tradycyjnej formie. Okazuje się jednak, że możliwość obcowania z prawdziwą sztuką jest dla wielu ludzi dużą atrakcją i chcą uczestniczyć w organizowanych warsztatach związanych ze sztuką teatralną. Operacja zasługuje na miano „dobrej praktyki” również z tego powodu, że od 20 lat przekonuje mieszkańców regionu o tym, że sztuka nie musi być nieprzystępna i trudna a wręcz przeciwnie – może dawać dużo radości ale i prowokować do rozwoju.  

Beneficjent Dębnowski Ośrodek Kultury
Ul. Daszyńskiego 20, 74-400 Dębno
Tel: 95 760 23 00
WWW: dok.org.pl
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
VI. Zrównoważony rozwój terytorialny
Działanie PROW:
Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: lipiec 2016
Zasięg regionalny - lubuskie, zachodniopomorskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
10 000,00
w tym środki z UE:
10 000,00
z budżetu państwa:
0,00
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
0,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009