Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Aktywni przez @ - międzypokoleniowe podnoszenie kompetencji cyfrowych
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Grupę docelową operacji stanowią seniorzy i młodzież zamieszkujący obszary wiejskie gminy Chmielno.

Diagnoza przeprowadzona  przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie – Partnera KSOW wykazała, że osoby starsze mieszkające na terenie wiejskiej gminy Chmielno dotyka wykluczenie cyfrowe. Główna barierą w korzystaniu z Internetu nie były tylko ograniczenia finansowe, ale niska motywacja, a przede wszystkim mała wiedza nt. jego zastosowań oraz niewystarczające umiejętności i obawy wynikające z niewiedzy. Celem operacji była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój kompetencji cyfrowych i społecznych adresatów projektu: grupy seniorów i młodzieży.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
Działania realizowane w ramach operacji w okresie lipiec- wrzesień 2017:
  •  rekrutacja uczestników

  • spotkania informacyjne

  • organizacja zajęć szkoleniowo- warsztatowych

Partnerzy projektu zaangażowani w realizacje operacji:

  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (partner wiodący)

  • Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek – informowanie i promocja operacji oraz zapewnienie poczęstunku w postaci owoców dla uczestników zajęć

  • Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich EkoBabki - informowanie i promocja operacji oraz zapewnienie serwisu kawowego w ramach czterech spotkań.

  • Gmina Chmielno – informowanie i promocja operacji oraz udostępnienie pomieszczenia na potrzeby realizacji operacji w budynku gminnym w Chmielnie.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
W ramach operacji przeszkolono 12 seniorów oraz stworzono młodzieżowy wolontariat cyfrowy (12 osób). Efekty realizacji operacji obejmują podniesienie poziomu wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych i społecznych 24 osób objętych projektem, zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, przygotowanie seniorów do wykorzystywania technologii informacyjnej w życiu codziennym zostały osiągnięte i przyczyniły się do promocji jakości życia na wsi jako miejsca przyjaznego osobom starszym.Dzięki projektowi osoby młode zaczęły spędzać czas , rozmawiać i działać razem z seniorami.  Projekt okazał się inicjatywą aktywizującą dwa pokolenia, przybliżającą świat nowych technologii i dająca dowód, ze bez względu na wiek, można razem tworzyć coś wartościowego.

Wartością dodaną operacji jest kontynuacja spotkań w  Domu Kultury w Chmielnie, gdzie utworzono ogólnodostępne stanowisko komputerowe z łączem internetowym oraz  utworzenie pracowni multimedialnej Orange w Chmielnie.

 

Założenie międzypokoleniowości w realizacji operacji, a także możliwość zapewnienia wysokiej jakości sprzętu komputerowego oraz kadry z odpowiednimi kwalifikacjami miało istotny wpływ na sukces operacji. Operacja okazała się dobrą praktyką możliwą do realizacji w kolejnych grupach adresatów. Będący efektem realizacji operacji 12 osobowy wolontariat cyfrowy stwarza możliwość realizacji podobnych przedsięwzięć bez udziału znacznych nakładów finansowych. Ponadto dzięki aktywności mieszkańców gminy Chmielno i internetowemu głosowaniu gmina Chmielno, otrzymała profesjonalnie wyposażoną pracownię komputerową od Fundacji Orange, gdzie może z powodzeniem kontynuować tego typu przedsięwzięcia.

Beneficjent Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.
Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno
Tel: 58 684-22-05
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
VI. Zrównoważony rozwój terytorialny
Działanie PROW:
Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: lipiec 2017 - wrzesień 2017
Zasięg lokalny - pomorskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
18 480,00
w tym środki z UE:
11 758,82
z budżetu państwa:
6 721,18
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
0,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009