Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Budowa targowiska w Jaraczewie
KONTEKST I CELE PROJEKTU

Na podstawie diagnozy stanu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo została podjęta decyzja o poprawie i uporządkowaniu funkcji gospodarczych. Miało to wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy i rozwój drobnej przedsiębiorczości oraz instytucji otoczenia biznesu. Projekt zakładał zmianę przeznaczenia zaniedbanego dotychczas, nieuporządkowanego i unikanego miejsca ma terenie Jaraczewa.

Istotą realizacji projektu było stworzenie miejsca promującego lokalną produkcję rolniczą, również wytwarzaną w systemie ekologicznym, dzięki któremu lokalna społeczność będzie miała dostęp do rodzimych produktów a lokalni przedsiębiorcy szerszy dostęp do rynku zbytu.

Grupę docelowa projektu stanowią mieszkańcy powiatu jarocińskiego.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt wpisał się w Strategię Rozwoju Gminy Jaraczewo na lata 2016-2026, jako wspieranie rozwoju gospodarczego gminy oraz poprawę warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego. Przygotowane zostały niezbędne dokumenty, m.in.: uchwała rady gminy, kosztorys inwestorski oraz pozwolenie na budowę.

 

W ramach projektu wykonano:

 • roboty budowlane hali targowej oraz montaż instalacji elektrycznej

 • roboty budowlane toalet wraz z montażem instalacji elektrycznej           i sanitarnej

 • zagospodarowanie terenu

 • utwardzenie i wykonanie parkingu

 • zagospodarowanie terenów zielonych

 • posadowienie małej architektury miejskiej

 • postawienie hali namiotowej

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja projektu wpłynęła na:

 • poprawę jakości życia mieszkańców

 • uporządkowanie przestrzeni

 • zwiększenie atrakcyjności estetycznej i gospodarczej

 • poprawę warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego

 • promocję przetwórstwa lokalnego oraz produktów ekologicznych                     

Rolnicy (sprzedawcy) mają możliwość na szybką sprzedaż płodów rolnych (w tym półproduktów). W trakcie rozmów mogą pozyskać informacje o preferencjach konsumentów/klientów. Mają również możliwość zapoznać się z ofertą konkurentów, poznać techniki sprzedaży bezpośredniej oraz zaobserwować sposoby eksponowania produktów.                                    Targowisko to także miejsce nauki technik sprzedaży i aktywnej rozmowy sprzedażowej oraz pozyskanie informacji o nowościach produkcyjnych.

Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki?

Dotychczas zaniedbane, nieuporządkowane i unikane miejsce stało się  aktywne, tętniące życiem, spełniające zamierzoną rolę. Targowisko przyczyniło się do wsparcia rozwoju gospodarczego gminy oraz pozytywnie wpłynęło na poprawę warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego oraz na wymianę doświadczeń.

 

Beneficjent Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo
Tel: 62 274 74 102
WWW: www.jaraczewo.pl
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw
III. Organizacja łańcucha dostaw żywności
VI. Zrównoważony rozwój terytorialny
Działanie PROW:
M07-Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 - sierpień 2018
Zasięg lokalny - wielkopolskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
1 438 084,24
w tym środki z UE:
844 325,92
z budżetu państwa:
0,00
z budżetu samorządów:
593 785,32
środki prywatne:
0,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009