Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Wieża ze smakiem
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Inspiracją pomysłu na rozpoczęcie działalności gospodarczej było hobby i zainteresowania uczestniczki projektu. Swoje pasje kulinarne realizuje nie tylko w domu, ale również prowadzi na Facebooku fanpage „Rajskie pasje”, prezentując przepisy i zdjęcia przygotowanych potraw i ciast. Ponadto od 2008 r. pracuje w branży profesjonalnych urządzeń gastronomicznych. Pasja i zdobyta wiedza oraz doświadczenie przyczyniły się do podjęcia decyzji o samodzielnym prowadzeniu działalności gastronomicznej.

Celem realizowanego projektu "Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych" było uruchomienie nowego podmiotu gospodarczego na mapie aktywności Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki” (LGD) oraz stworzenie dwóch miejsc pracy, w tym jednego dla osoby defaworyzowanej, tj. długotrwale bezrobotnej do 25 roku życia. Do tego celu wykorzystano zabytkową wieżę ciśnień, gdzie został umiejscowiony lokal gastronomiczny (bar bistro i kawiarnia). Lokal będzie funkcjonować w modelu kuchni otwartej, działając zgodnie z ideą „slow food”. Kuchnia oparta będzie na świeżych, zdrowych, a przede wszystkim starannie dobranych grupach produktów, które będą odpowiednio zbilansowane energetycznie. Ponadto lokal będzie pełnił funkcję kulturalną, organizując m.in. koncerty i spotkania z artystami.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy Morąga i okolic oraz turyści.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
  • Wynajęcie i przystosowanie lokalu do prowadzenia działalności gastronomicznej, poprzedzone rozeznaniem lokalnego rynku i stwierdzeniem zapotrzebowania na usługi gastronomiczno-rozrywkowe.

  • Zakup urządzeń i wyposażenia lokalu gastronomicznego.   

  • Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną i Morąskim Domem Kultury w zakresie wzajemnej promocji i realizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych odbywających się w wieży ciśnień.          

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
Rezultatem projektu było utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz zatrudnienie dwóch osób. Dodatkowo możliwość rozwoju zawodowego uczestniczki projektu poprzez inwestycje w pasję i dzielenie się swoimi zainteresowaniami z innymi.

Udało się stworzyć wyjątkowe i klimatyczne miejsce w obiekcie zabytkowym, stanowiącym lokalne dziedzictwo, które zaspokaja potrzeby mieszkańców i turystów na usługi gastronomiczne, rozrywkowe i kulturalne. Wszelkie działania były świadomie obranym kierunkiem opartym na oryginalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów, jak również na zaangażowaniu partnerów reprezentujących różne sektory gospodarcze (publiczny, gospodarczy, społeczny). Współpraca ta okazała się skutecznym narzędziem pobudzania do aktywnego działania wcześniej marginalizowanych grup oraz do zaspokajania potrzeb pojedynczych jednostek.

Co zdecydowało o sukcesie projektu?

"Wieża ze smakiem” to pierwsze tego typu miejsce w Morągu, łączące lokal ze zdrową żywnością i działalnością kulturalną, dodatkowo wspierane przez podmioty publiczne m.in. Morąski Dom Kultury. Celem jest stworzenie i utrzymanie wyjątkowej atmosfery, która zapewni klientom najlepsze warunki do odpoczynku i spotkań towarzyskich lub biznesowych.

Doświadczenia z realizacji?

Realizacja projektu miała na celu rozwój przedsiębiorczości poprzez adaptację zabytkowego obiektu na lokal gastronomiczny, a tym samym wpływ na zwiększenie różnorodności gospodarczej i liczby miejsc pracy na obszarze działania LGD. Ważnym elementem było nawiązanie współpracy w zakresie promocji i realizacji działań kulturalnych z lokalnymi podmiotami kultury. Efektem było utworzenie atrakcyjnego miejsca na mapie miasta Morąga w postaci baru bistro i kawiarni, oferującego usługi  gastronomiczne ze zdrową żywnością w połączeniu z działalnością kulturalną w interesującym i klimatycznym otoczeniu zabytkowego obiektu, jakim jest wieża ciśnień.

Wieża ciśnień została poddana rewitalizacji celem szerokiego wykorzystania jej na potrzeby działalności społecznej i gospodarczej. Dzięki umiejscowieniu lokalu zabytkowy obiekt został „przywrócony do życia” i udostępniony lokalnej społeczności i turystom. Obecnie można zwiedzać wieżę i przy okazji skorzystać z usług lokalu gastronomicznego, świadczącego bogatą i atrakcyjną ofertę zdrowych produktów.

Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki?

Pomysł na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych połączonych z ofertą kulturalną, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, jest rezultatem  szerokiej współpracy i dzielenia się pomysłami oraz doświadczeniami organizacji pozarządowych (lokalna grupa działania), jednostek samorządu terytorialnego (urząd gminy, urząd marszałkowski), instytucji kulturalnych (miejski ośrodek kultury, miejska biblioteka publiczna) oraz lokalnej społeczności. Jest to bardzo dobry przykład sieciowania i zasługuje na miano dobrej praktyki.

Beneficjent CAFE & BISTRO „WIEŻA ZE SMAKIEM” Magdalena Mudry
ul. Dąbrowskiego 11 , 14-300 Morąg
Tel: +48 728 243 041
WWW: https://www.facebook.com/Wiezazesmakiem/
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
VI. Zrównoważony rozwój terytorialny
Działanie PROW:
M06-Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: maj 2018 - wrzesień 2018
Zasięg lokalny - warmińsko-mazurskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
143 000,00
w tym środki z UE:
100 000,00
z budżetu państwa:
0,00
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
43 000,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009