Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Pracownia ceramiczna
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Pomysł projektu „Pracownia ceramiczna Katarzyna Głowacka” zakładał realizację celów ekonomicznych oraz stabilizację zawodową na rynku pracy. Dodatkowo dawał szanse na realizację pasji uczestniczki projektu związanej z pracownią ceramiczną.

Głównym celem projektu było podjęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia. Prowadzenie działalności miało służyć szerzeniu kultury poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów i wystaw artystycznych. Wiązało się to z wprowadzeniem nowego produktu i usługi na rynek objęty aktywnością Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” (LGD). Projekt zakłada stopniowe zwiększanie liczby nowych klientów oraz wzrost udziału w rynku.

Grupę docelową stanowią dzieci, młodzież i dorośli z powiatu wrzesińskiego.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
W ramach projektu, na podstawie umowy dzierżawy, pozyskano lokal użytkowy na okres 5 lat, który poddano modernizacji, przystosowując go do potrzeb prowadzonej działalności.

Zakupiono niezbędny sprzęt:

  • piece do wypalania ceramiki,

  • formy,

  • wyposażenie pracowni – regały, krzesła, stoły.

Na dachu budynku zamontowano instalację solarną.

Uczestniczka projektu zdobyła niezbędne kwalifikacje, m.in. ukończyła studia magisterskie na kierunku Edukacja Artystyczna z zakresie Sztuk Plastycznych, o profilu pokrywającym się z zakresem działań w planowanej działalności.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
Rezultatem projektu było podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie jednego miejsca pracy. Dodatkowo możliwość rozwoju zawodowego poprzez inwestycje w pasję, dzielenie się zainteresowaniami z innymi, kultywowanie i promocja dziedzictwa lokalnego oraz promowanie starych zawodów (garncarstwo).

Na podstawie ankiety wyłonione zostały grupy docelowe. Są to: dzieci i młodzież w wieku 6 -10 lat oraz kobiety 30+. Ankieta pozwoliła na stworzenie planu usług: warsztatów ceramicznych ze szkliwa lub lepienia dla dzieci i dla dorosłych oraz warsztatów dla grup zorganizowanych. Dodatkowo organizowane będą warsztaty świąteczne i okolicznościowe.  

 

Co zdecydowało o sukcesie projektu?

Innowacyjność projektu polega na utworzeniu przedsiębiorstwa oferującego usługi wcześniej nieznane i niedostępne na obszarze LGD. Nowoczesność i nowatorstwo podkreśla forma ich realizacji oraz profesjonalna organizacja zajęć przez osobę gruntowanie przygotowaną, z wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym.

Doświadczenia z realizacji?

Przeprowadzono analizę rynku, która wskazała brak konkurencji na obszarze LGD oraz duży popyt na organizację zajęć hobbystyczno - edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji artystycznej i sztuk plastycznych, ze szczególnym naciskiem na ceramikę artystyczną.

Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki?

Na rynek wprowadzony został nowy produkt w postaci warsztatów ceramicznych i twórczych, promujących kulturę wysoką i aktywizujących mieszkańców, przez nowatorski sposób prowadzenia. Uczestnicy mają okazję brać udział w cyklicznych spotkaniach poprzez możliwość wykupienia karnetów.

Pracownia zasilana jest z odnawialnych źródeł energii, co sprzyja ekologii i ma znaczenie ekonomiczne.

Beneficjent Katarzyna Głowacka
ul. Leśna 48, Czeszewo, 62-322 Orzechowo
Tel: 509 211 507
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
VI. Zrównoważony rozwój terytorialny
Działanie PROW:
M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: marzec 2017 - kwiecień 2019
Zasięg regionalny - wielkopolskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
100 000,00
w tym środki z UE:
100 000,00
z budżetu państwa:
0,00
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
0,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009