Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Maszyny do uprawy, siewu i nawożenia
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Prowadzona w gospodarstwie produkcja roślinna wymagała zastosowania nowoczesnego sprzętu do uprawy i nawożenia roślin, stanowiących główne źródło przychodów ze sprzedaży plonów. Ponadto konieczny było zakup parku maszynowego o funkcjach uprawowo-siewnych i nawozowych w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz spełnienia wymagań prowadzonego w gospodarstwie rolnictwa ekologicznego. Zakup innowacyjnych w zakresie gospodarstwa bezorkowego zestawu do uprawy i siewu oraz precyzyjnego rozsiewacza nawozów wpłynie na wzrost rentowności gospodarstwa poprzez poprawę jakości produkcji oraz wzrost jakości i skali produkcji.
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
W ramach projektu zostały zakupione następujące maszyny:
  • 2-tarczowy rozsiewacz nawozów sterujący precyzyjną dawką nawozów mineralnych proporcjonalnie do prędkości jazdy,

  • brona talerzowa do szybkiego wymieszania obornika z glebą,

  • zestaw do uprawy i siewu bezpośredniego tzw. bezorkowa uprawa gleby.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
Rozsiewacz nawozów jest wyposażony w komputer sterujący precyzyjną dawką nawozów, co  zmniejsza koszty nawożenia oraz ogranicza negatywny wpływ na środowisko – można stosować mniejsze ilości nawozów, precyzyjnie dawkowane do potrzeb gleby i upraw.

Zestaw do uprawy i siewu bezpośredniego zapewnia precyzyjny siew i zmniejsza koszty materiału siewnego, materiałów pędnych i roboczogodzin.

Siew bezpośredni pozwala zachować wilgoć niezbędną do kiełkowania nasion, gdyż nie wzrusza gleby i pozostawia na powierzchni resztki pożniwne, które stanowią dobrą ochronę przed parowaniem wilgoci, jest zatem pozytywny względem gleby i jej żyzności. Pozostawienie przykrytej słomą, w większości nieuprawionej powierzchni gleby, skutecznie chroni ją przed erozją wodną i wietrzną. Straty gleby i składników pokarmowych w niej zawartych mają negatywne znaczenie gospodarcze, szkodzą również środowisku naturalnemu.

Rezygnując z wykonywania wielu zabiegów uprawowych, występuje oszczędność czasu koniecznego do przygotowania gleby i siewu nasion, oraz ograniczenie ponoszonych na to kosztów. Zakup i zastosowanie zestawu do uprawy i siewu bezorkowego wpływa zatem zarówno w sposób pozytywny na ochronę gleby i jej właściwości, jak również ogranicza koszty produkcji.

Brona talerzowa do szybkiego wymieszania obornika z glebą ogranicza straty wartości odżywczych gleby. Brony talerzowe tego typu służą m.in. do doprawiania roli pod siew w systemie uprawy bezorkowej.

Dzięki zwiększeniu wartości odżywczych gleby oraz lepszego, bardziej precyzyjnego wykorzystania materiału siewnego i nawozów mineralnych niezbędnych do produkcji roślinnej nastąpił wzrost produkcji w gospodarstwie. Wzrost wartości odżywczych gleby jest głównym wyznacznikiem poziomu plonów – wzrostu skali produkcji. Dzięki zastosowaniu w produkcji roślinnej nowoczesnego precyzyjnego sprzętu do uprawy i siewu bezorkowego oraz nawożenia nastąpiło zmniejszenie strat materiału siewnego oraz nawozów. Stosowanie wyżej wymienionego zestawu maszyn wpłynęło także na zmniejszenie strat wody i właściwości odżywczych gleby.

 

Beneficjent MAGNUM Sp. z o.o.
Płoskinia 1C, 14-526 Płoskinia
Tel: + 48 600 254 300
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw
V. Efektywne gospodarowanie zasobami
Działanie PROW:
M04-Inwestycje w środki trwałe
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: lipiec 2017 - listopad 2018
Zasięg lokalny - warmińsko-mazurskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
492 000,00
w tym środki z UE:
127 260,00
z budżetu państwa:
72 740,00
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
292 000,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009