Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Zakup fotowoltaiki
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Gospodarstwo rolne, o wieloletniej tradycji, zajmuje się produkcją i przechowalnictwem warzyw. Położone jest w regionie ekologicznie czystej Puszczy Noteckiej, gdzie uprawiane jest ponad 100 ha gruntów, w tym prawie 20 ha warzyw: seler, por, ogórek, burak, marchew, pietruszka, kapusty: biała, czerwona, pekińska i włoska, a także cebula i ziemniaki.

Właściciel gospodarstwa założył firmę "Przetwórstwo warzyw", które zajmuje się kwaszeniem ogórków i kapusty, oraz obieraniem, rozdrabnianiem i krojeniem warzyw. Kwaszenie kapusty i ogórków nadnoteckich odbywa się według tradycyjnych receptur, co ma bezpośredni wpływ na walory smakowe i jest doceniane przez licznych konsumentów. Kapusta Kwaszona Nadnotecka i Ogórki Kwaszone Nadnoteckie zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od kiedy wystąpiły możliwości otrzymania pomocy unijnej na unowocześnianie, gospodarstwo skorzystało z wielu możliwych dofinansowań, m.in. Program SAPARD, Sektorowy Program Operacyjny i PROW. Miało to znaczny wpływ na zmodernizowanie i zwiększenie produkcji, a przez to zredukowanie kosztów, co pozwoliło na zbliżenie się do konkurencji unijnej. Do ogrzewania gospodarstwo używa certyfikowanych ekologicznie pieców. Od kilku lat korzysta z zainstalowanych solarów, dzięki czemu uzyskuje ciepłą wodę do produkcji oraz celów bytowych.

W związku ze zwiększeniem wolumenu produkcji (uprawa warzyw) koniecznością stał się zakup pługa obracalnego oraz zwiększenie powierzchni magazynowych. Ponieważ zwiększenie skali produkcji generuje większe koszty całkowite, w tym koszty energii elektrycznej - dostarczanej z zakładów energetycznych produkujących energię w większości z węgla, zakres rzeczowy inwestycji m.in. obejmował zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
W ramach realizacji projektu "Zakup instalacji fotowoltaicznej, systemu chłodniczego oraz maszyny rolniczej" w pierwszej kolejności dokonano zakupu pługa obracalnego wykorzystywanego do uprawy polowej. Następnie dostosowano budynek przeznaczony do magazynowania płodów rolnych poprzez instalację systemu chłodniczego oraz montaż zestawu fotowoltaicznego. Natomiast w 2017 roku została zainstalowana dużej mocy fotowoltaika na budynku gospodarczym, która w znacznym stopniu pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną.
OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
Dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty:
  • sprzedaż roczna produktów pod własną marką wzrosła do 200 ton

  • zmniejszono opłaty za energię elektryczną (oszczędność ok. 11 000 złotych rocznie)

  • zwiększono powierzchnie przechowalnicze o 600, dzięki czemu można obecnie przechowywać 1500 ton warzyw i przetworzonych produktów, co  stanowi roczną produkcję gospodarstwa

  • pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, nie tylko zmniejsza koszty produkcji, ale również zmniejsza szkodliwe oddziaływanie na środowisko

Doświadczenia z realizacji?

Projekt umożliwił w znacznym stopniu uniezależnienie się gospodarstwa od konwencjonalnych źródeł energii. Dodatkowo zmniejszono szkodliwe oddziaływanie na środowisko, pomimo powiększenia powierzchni magazynowych do przechowywania płodów rolnych.  Inwestycja może być jak najbardziej realizowana przez inne podmioty. Coraz częściej uzyskuje się energię, korzystając z odnawialnych źródeł. Spowodowane jest to również wzrostem świadomości społecznej na temat możliwości pozyskiwania tzw. “czystej energii”.

Położenie gospodarstwa blisko rzeki i duża zawartość torfu w glebie powoduje, że jest ona znakomitym podłożem dla smacznych warzyw. „Naszą tajemnicą doskonałych przetworów są surowce pochodzące z własnego gospodarstwa rolnego oraz nie stosowanie w przetwórstwie konserwantów chemicznych. Najwyższa jakość oraz niepowtarzalny smak naszych produktów sprawiają, że są one coraz częściej kupowane przez nowych klientów” – podkreśla Henryk Sondej, właściciel firmy. Wyprodukowany towar sprzedawany jest na rynku lokalnym, jak również w marketach i za granicą. Cały czas inwestowano w nowe technologie i unowocześnienie gospodarstwa, efektem było zajęcie pierwszego miejsca w konkursie AGROLIGA 2001 r. województwa lubuskiego. W roku 2012 Aniela i Henryk Sondej zostali laureatami XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Rolnik-Farmer Roku".

Krótkie filmy wideo o gospodarstwie dostępne są pod adresem: http://www.henryksondej.pl/galeria.html

 

 

 

Beneficjent Henryk Sondej
Lipki Wielkie ul. Szosowa 24 , 66-431 Santok
Tel: 503 132 622, (95) 731 23 97
WWW: www.henryksondej.pl
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw
Działanie PROW:
M04-Inwestycje w środki trwałe
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: wrzesień 2017 - październik 2017
Zasięg lokalny - lubuskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
457 927,32
w tym środki z UE:
127 260,00
z budżetu państwa:
72 740,00
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
257 927,32
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009