Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Przestrzeń wzdłuż rzeki Łobżanka
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Celem inwestycji była poprawa jakości życia na terenie gminy Łobżenica, zaspokojenie potrzeb turystycznych i rekreacyjnych oraz zwiększenie integracji mieszkańców. Realizacja operacji jest odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności, która dostrzegła potencjał i walory przyrodnicze okolicy, turystyczne i wypoczynkowe. Zagospodarowanie terenu wzdłuż nadbrzeża wpłynęło na poprawę jakości i wizerunku zewnętrznego, zachęcając lokalną społeczność do wypoczynku na świeżym powietrzu oraz zapraszając turystów do odwiedzin.
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
W ramach realizacji zadania utwardzono teren przylegający do rzeki oraz do pobliskiego budynku komunalnego, wykonano drogę dojazdową, powstały ciągi spacerowe pomiędzy urządzeniami placu zabaw, zamontowano urządzenia służące do zabawy osobom w różnym wieku- dzieciom i starszym. Ponadto postawiono wiatę z panelami fotowoltaicznymi, zasilającymi oświetlenie ledowe wykonane również w ramach projektu. Na zagospodarowanym terenie znalazły się także ławki solarne oraz elementy małej architektury miejskiej i parkowej. Całość wypełniono zielenią oraz objęto monitoringiem.
OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
Powstanie nowego obiektu pozwoliło na zrealizowanie celu, jakim jest stworzenie bazy rekreacyjno- turystycznej. Projekt przyczynił się do wsparcia rozwoju lokalnego, podnosząc atrakcyjność gminy Łobżenica pod względem wypoczynkowym i integracyjnym.

Nowe miejsce wzdłuż rzeki Łobżonka pozytywnie wpłynęło na społeczną integrację oraz rozwój infrastruktury i bazy rekreacyjnej w regionie. Zamontowane oświetlenie fotowoltaiczne zasilane energią słoneczną nie tylko pozwala zadbać o środowisko naturalne, ale wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, oświetlając tereny przy rzece. Dzięki projektowi na terenie gminy powstało miejsce, które cieszy się popularnością i jest użytkowane przez mieszkańców o każdej porze roku.

Beneficjent Urząd Gminy Łobżenica
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica
Tel: (67) 286 81 39
WWW: www.lobzenica.pl
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
VI. Zrównoważony rozwój terytorialny
Działanie PROW:
M07-Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: wrzesień 2018 - wrzesień 2019
Zasięg lokalny - wielkopolskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
971 700,00
w tym środki z UE:
475 000,00
z budżetu państwa:
496 700,00
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
0,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009