Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Powrót do bazy projektów
Edukacja i uczenie się przez całe życie, Efektywność energetyczna, Innowacje, Przedsiębiorczość, Tworzenie miejsc pracy
Operacja zakładała utworzenie żłobka pn. „EmiLudki”, który pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Innowacyjne metody edukacyjne oraz nowoczesna baza dydaktyczna sprawiają, że dzieci przebywające pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej czują się komfortowo i bezpiecznie. Placówka ma również na uwadze ochronę środowiska, m.in. poprzez używanie sprzętu o wysokiej klasie energetycznej.


Aktywizacja społeczna, Edukacja i uczenie się przez całe życie, Integracja społeczna
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” przeprowadziło cykl 3-dniowych warsztatów komputerowych, na terenie 9 partnerskich gmin, dla mieszkańców powyżej 50 roku życia, którzy nie posiadają lub posiadają w małym stopniu kompetencje komputerowe. Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli kwalifikacje w obsłudze komputera, w szybszej komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej, nabyli wiedzę w zakresie załatwiania różnych spraw, jak opłaty, zakupy, zapoznali się z dostępem do różnych źródeł wiedzy i informacji w Internecie.


Aktywizacja społeczna, Edukacja i uczenie się przez całe życie, Kultura, Przedsiębiorczość, Turystyka
W miejscowości wiejskiej liczącej około 500 mieszkańców wybudowano obserwatorium astronomiczne pozwalające na całoroczne, profesjonalne obserwacje i badanie ciał niebieskich oraz zjawisk astronomicznych. Powstały obiekt umożliwia kontakt i współpracę z ośrodkami edukacyjno-naukowymi krajowymi i zagranicznymi w miejscowości, gdzie wcześniej było to dużą abstrakcją. Umożliwienie pogłębiania wiedzy z astronomii i nauk przyrodniczych, wymiany doświadczeń, zarówno przez najmłodszych, jak i starszych jest główną wartością dodaną tego projektu.  


Aktywizacja społeczna, Edukacja i uczenie się przez całe życie, Międzypokoleniowość, PROW
Operacja zakładała organizację zajęć szkoleniowo- warsztatowych dla seniorów z udziałem młodych mieszkańców gminy Chmielno w roli tutorów w celu podniesienia kompetencji społecznych i cyfrowych uczestników projektu. Przeprowadzone zajęcia polegały na zaznajomieniu seniorów z możliwościami technicznymi jakie daje Internet, zdobyciu praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem, gromadzeniu, selekcjonowaniu, interpretowaniu i wykorzystywaniu różnorodnych informacji oraz przygotowaniu seniorów do wykorzystywania technologii informacyjnej w życiu codziennym. Międzypokoleniowość projektu miał walor integracji młodzieży i seniorów.  


Aktywizacja społeczna, Edukacja i uczenie się przez całe życie, Integracja społeczna, PROW
Operacja zakłada organizację szkoleń, wyjazdu studyjnego oraz seminarium z zakresu metodyki  pracy z i na rzecz osób starszych z terenów wiejskich oraz przeprowadzenie niezbędnych badań i wydanie monografii pt. „Syndrom znikającej ławeczki czyli o uwarunkowaniach aktywności seniorów w środowiskach wiejskich”. 


Edukacja i uczenie się przez całe życie, Kultura
Triada Teatralna to od lat największy festiwal teatralny w regionie. W tym czasie do Dębna zjeżdżają amatorskie zespoły teatralne z całej Polski, aby zaprezentować premierowe przedstawienia, wymienić się doświadczeniami ucząc się od siebie nawzajem oraz wziąć udział w warsztatach z profesjonalistami.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009