Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Powrót do bazy projektów
Ekologia, Obszary górskie, Ochrona środowiska, PROW, Zarządzanie glebą

Od 2018 r. beneficjent korzysta ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Przeznaczone jest ono na uprawę prastarych odmian zbóż (płaskurka, orkisz, samopsza), gryki, nostrzyka metodami ekologicznymi oraz realizowanie działań rolno-środowiskowo-klimatycznych na terenach z ograniczeniami naturalnymi (obszary podgórskie i górskie). Beneficjent stara się zwrócić uwagę na jakość produkcji, nie tylko na jej skalę. Swoimi działaniami daje przykład poszukiwania niszowych produktów, które będą zapewniały zbyt oraz pozwolą podnieść świadomość konsumencką.Efektywność energetyczna, Ochrona środowiska, PROW, Przedsiębiorczość, Restrukturyzacja / modernizacja gospodarstw rolnych

W związku z planowanym przez właściciela gospodarstwa zwiększeniem powierzchni upraw, koniecznym było przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. Projekt obejmował zakup pługa obrotowego, systemu chłodniczego oraz zestawu fotowoltaicznego w celu produkcji energii na potrzeby gospodarstwa rolnego zajmującego się uprawą warzyw i ich sprzedażą pod własną marką. Wytwarzanie energii elektrycznej z fotowoltaiki niewątpliwie powoduje wzrost uniezależnienia się od konwencjonalnych źródeł energii i tym samym zmniejsza szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Ponieważ całość wyprodukowanej energii jest wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa rolnego czyni go specjalnym w kategorii środowisko.Ekologia, Innowacje, Ochrona środowiska, Przedsiębiorczość, Restrukturyzacja / modernizacja gospodarstw rolnych

Projekt polegał na zakupie nowoczesnego sprzętu o funkcjach uprawowo-siewnych i nawozowych, w celu zmniejszenia kosztów związanych z prowadzoną produkcją. Dodatkowo zakupiony sprzęt miał za zadanie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz spełniać wymagania prowadzonego w gospodarstwie rolnictwa ekologicznego. Efektem będzie wzrost rentowności gospodarstwa poprzez poprawę jakości i wzrost skali produkcji.Ekologia, Ochrona środowiska, PROW, Różnorodność biologiczna, Zrównoważony rozwój środowiska
Projekt "Rozwój gospodarstwa przy wykorzystaniu środków z Programu rolno – środowiskowo-klimatycznego" dotyczy holistycznego podejścia do zrównoważonego rolnictwa oraz wdrożenia w gospodarstwie wielu praktyk przyjaznych ochronie środowiska i ochronie wód (bilansowanie składników nawozowych, wapnowanie i nawożenie nawozami naturalnymi i mineralnymi oraz stosowanie dobrych praktyk rolnych). Projekt pozwolił na wdrożenie przyjaznych dla środowiska praktyk, które umożliwiają ograniczenie strat substancji biogennych (azotu i fosforu) z gospodarstwa oraz zmniejszenie odpływu składników odżywczych do wód i w następstwie do Morza Bałtyckiego. W 2019 r. projekt wygrał  konkurs Rural Inspiration Awards organizowany przez Europejską Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Adaptacja do zmian klimatycznych, Emisje gazów cieplarnianych i amoniaku, Energia odnawialna, Hodowla zwierząt, Klimat, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Zarządzanie glebą, Zasoby naturalne, Zrównoważony rozwój
Realizacja operacji polegała na powołaniu i organizacji prac zespołu ekspertów. Każdorazowo, spotkania eksperckie obejmowały wykłady poświęcone wybranym elementom problematyki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, połączone z dyskusją uczestników.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009