Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

„Dobre praktyki po belgijsku”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego realizuje operację pt. „Dobre praktyki po belgijsku”.

Celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, ułatwiająca wypracowanie rozwiązań potrzebnych do rozwoju wsi i rolnictwa

Grupą docelową projektu są doradcy i rolnicy z obszaru 4 województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego - w przypadku 2 wizyt studyjnych (50 osób) oraz doradcy i rolnicy z 5 województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego - w przypadku konferencji (77 osób). W obu formach szkoleniowych wezmą udział grupy zawodowe, które bezpośrednio wpływają na zrównoważony wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

Planowane formy realizacji operacji: wizyta studyjna, konferencja

Planowane wyniki operacji/efekty:

  • 2 wizyty zagraniczne – 5 dniowe;
  • 50 uczestników wizyt studyjnych, którzy poznają dobre praktyki;
  • 4 informacje zapowiadające realizacje wizyt i 4 artykuły w miesięcznikach i na stronach internetowych ODR– relacje z wizyty;
  • 1 konferencja – 2 dniowa;
  • 77 uczestników konferencji, którzy zostaną przeszkoleni;
  • 1 podsumowanie wyjazdu na podstawie ankiet ewaluacyjnych.

Długookresowe efekty operacji:

Wzrost  kompetencji doradców i rolników w zakresie zrównoważonego wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez uzyskanie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat: krótkich łańcuchów dostaw, jakości żywności, sposobów wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego do rozwoju obszarów wiejskich, rozwój obszaru w oparciu o biogaz, rozwój lokalnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem platform internetowych, małego przetwórstwa, współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich;

Popularyzacja belgijskich dobrych praktyk przez uczestników wizyt;

Implementacja/kreatywne naśladownictwo oglądanych projektów na obszarach wiejskich;

Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów produktów rolno-spożywczych;

Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału endogenicznego obszarów wiejskich;

Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania (ograniczanie wykluczenia społecznego);

Wzrost zainteresowania dobrymi praktykami i transferem wiedzy.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009