Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

„Ekologia! To jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w partnerstwie z Gminą Pleśna, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz realizuje operacje pt. „Ekologia! To jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

Głównym celem operacji jest przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje uzyskanie statusu rolnictwa ekologicznego w ramach istniejących systemów jakości żywności.

Celami szczegółowymi operacji są:

 • integracja środowiska producentów żywności ekologicznej;
 • określenie nowych innowacyjnych form zbiorowego wprowadzania na rynek produktów ekologicznych;
 • wykorzystanie produktów ekologicznych do rozwoju turystyki kulinarnej;
 • popularyzowanie żywności ekologicznej wśród konsumentów i wzrost świadomości konsumentów.

Grupą docelową operacji są:

 • producenci żywności ekologicznej z obszaru co najmniej 5 województw z ważnymi certyfikatami żywności ekologicznej;
 • rolnicy/producenci żywności ekologicznej, gospodarstwa agroturystyczne, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy producentów, rzemieślnicy, rękodzielnicy,
 • konsumenci z terenu całego kraju, w tym pracownicy biurowców w Warszawie.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • warsztaty dla rolników prowadzących gospodarstwa i produkujących metodami zgodnymi z wymogami rolnictwa ekologicznego – uprawnieni do posiadania znaku tzw. „Euroliścia” lub będący pod nadzorem uprawnionej jednostki certyfikującej w trakcie konwersji;
 • 40 stoisk podczas Imprezy plenerowej, promujących żywność ekologiczną z degustacją żywności z terenu minimum 5 z województw reprezentowanych przez wystawców rolników/producentów żywności ekologicznej;
 • stoisko na Międzynarodowych  Targach dla Branży Ekologicznej BioContracting 2018;
 • 10 spotkań w ramach minitargów w warszawskich biurowcach;
 • promocja żywności ekologicznej w mediach.

Planowane wyniki operacji/efekty

 • przeprowadzona akcja informacyjno-promocyjna w Warszawskich biurowcach w ramach 10 minitargów;
 • przeprowadzona promocja żywności ekologicznej na  Targach dla Branży Ekologicznej BioContracting 2018;
 • Przeprowadzone  warsztaty dla rolników ekologicznych – wymiana doświadczeń;
 • Przeprowadzona promocja żywności ekologicznej i producentów z degustacją żywności podczas Imprezy plenerowej;
 • Przeprowadzona promocja żywności ekologicznej w mediach w 5 kanałach promocji

 


News z 26.07.2018 - zobacz

Ekologia! to jest to!- relacja z Minitargów

Kolejne działanie w ramach projektu Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw odbyło się 19 lipca 2018 roku w Warszawie w siedzibie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Odbiorcami Minitargów byli pracownicy tej dużej firmy. Warsztaty trwające ponad 2 godziny pokazały, że konsumentom nadal brakuje rzetelnej wiedzy  o zaletach produktów pochodzących z upraw ekologicznych, w tym tych z polskiej wsi, brakuje również konsumentom umiejętności prawidłowej identyfikacji żywności ekologicznej. Tylko 4 osoby z 54 uczestniczących w warsztatach potrafiło rozpoznać znak żywności ekologicznej tzw „Euroliść”, co ponownie potwierdziło celowość realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań.

Uczestnicy warsztatów w ramach programu Minitargów, wzięli udział w części edukacyjnej oraz mieli możliwość rozmowy z rolnikiem prowadzącym gospodarstwo metodami ekologicznymi (woj. Małopolska i woj. Mazowieckie), degustacji żywności ekologicznej, degustacji i szukania różnić w tych samych produktach np. pomidor czy ogórek pochodzących z upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych.

Pracownicy Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. zostali zapoznani z genezą eko-upraw, korzyściami wynikającymi dla konsumentów, istniejącymi barierami czy różnicami w produkcji metodami ekologicznymi i konwencjonalnymi. Bardzo dużo pytań dotyczyło procesu kontroli i nadzoru w zakresie produkcji żywności ekologicznej jak też sposobów identyfikowania żywności ekologicznej.

Cenna była praca w grupach (omawiano indywidualnie zgłaszane problemy i wątpliwości, nastąpiła wymiana posiadanych informacji zarówno przez rolników jak i konsumentów, określono wnioski robocze, pogłębiono relacje konsument-sprzedawca-producent w świecie eko-żywności).

Warsztaty i ich podsumowanie prowadziła Pani Małgorzata Bartkiewicz, która miała wsparcie ze strony kucharza dbającego o odpowiednią oprawę smakową wydarzenia, dwóch rolników prowadzących gospodarstwa metodami ekologicznymi, znających realia polskiej wsi oraz posiadających własne gospodarstwa ekologiczne.

Kolejne spotkania już w sierpniu.


News z 10.07.2018 - zobacz

Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

W dniu 20 czerwca 2018 roku w Warszawie w siedzibie Banku Ochrony Środowiska odbyły się pierwsze Minitargi, których odbiorcami byli pracownicy tej dużej firmy. Warsztaty trwające ponad 2 godziny potwierdziły obawy naszego stowarzyszenia w zakresie braku powszechnej i rzetelnej wiedzy konsumentów oraz dostępnych na rynku informacji o zaletach produktów pochodzących z upraw ekologicznych w tym tych z polskiej wsi jak też w zakresie umiejętności prawidłowej identyfikacji przez konsumentów żywności ekologicznej. Tylko kilka osób z uczestniczących w warsztatach (na ponad 200) potrafiło rozpoznać znak żywności ekologicznej tzw „Euroliść”, co potwierdziło celowość realizacji zaplanowanych w ramach wniosku działań.

Uczestnicy warsztatów mieli bardzo bogaty i wypełniony po brzegi program Minitargów który obejmował nie tylko suchą część edukacyjną ale też możliwość rozmowy z rolnikiem prowadzącym gospodarstwo metodami ekologicznymi, degustacji żywności ekologicznej, degustacji i szukania różnić w tych samych produktach np. pomidor pochodzących z upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych. Pracownicy tej dużej Warszawskiej firmy zostali zapoznani z genezą eko-upraw, korzyściami wynikającymi dla konsumentów, istniejącymi barierami czy różnicami w produkcji metodami ekologicznymi i konwencjonalnymi. Bardzo dużo pytań dotyczyło procesu kontroli i nadzoru w zakresie produkcji żywności ekologicznej. Cenna była praca w grupach (omawiano indywidualnie zgłaszane problemy i wątpliwości, nastąpiła wymiana posiadanych informacji zarówno przez rolników jak i konsumentów, określono wnioski robocze, pogłębiono relacje konsument-sprzedawca-producent w świecie eko-żywności). Bardzo trafionym pomysłem okazał się warsztat world cafe. Uczestnicy Minitargów w wypełnionych ankietach wysoko ocenili niniejsze działanie.

Warsztaty i ich podsumowanie prowadziła Pani Małgorzata Bartkiewicz, która miała wsparcie ze strony kucharza dbającego o odpowiednią oprawę smakową wydarzenia, rolników ekologicznych z województwa Małopolskiego i Mazowieckiego, znających realia polskiej wsi oraz posiadających własne gospodarstwa ekologiczne.

Niebawem, bo już 19 lipca 2018 roku kolejne spotkanie tym razem w siedzibie Polskich Linii Lotniczych LOT w Warszawie.

Minitargi podobnie jak cała operacja pn. „Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” nie były by możliwe bez uzyskanego wsparcia z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Fotogaleria projektu - obejrzyj


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009