Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Ekologia! To jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w partnerstwie z Gminą Pleśna, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz realizuje operacje pt. „Ekologia! To jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

Głównym celem operacji jest przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje uzyskanie statusu rolnictwa ekologicznego w ramach istniejących systemów jakości żywności.

Celami szczegółowymi operacji są:

 • integracja środowiska producentów żywności ekologicznej;
 • określenie nowych innowacyjnych form zbiorowego wprowadzania na rynek produktów ekologicznych;
 • wykorzystanie produktów ekologicznych do rozwoju turystyki kulinarnej;
 • popularyzowanie żywności ekologicznej wśród konsumentów i wzrost świadomości konsumentów.

Grupą docelową operacji są:

 • producenci żywności ekologicznej z obszaru co najmniej 5 województw z ważnymi certyfikatami żywności ekologicznej;
 • rolnicy/producenci żywności ekologicznej, gospodarstwa agroturystyczne, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy producentów, rzemieślnicy, rękodzielnicy,
 • konsumenci z terenu całego kraju, w tym pracownicy biurowców w Warszawie.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • warsztaty dla rolników prowadzących gospodarstwa i produkujących metodami zgodnymi z wymogami rolnictwa ekologicznego – uprawnieni do posiadania znaku tzw. „Euroliścia” lub będący pod nadzorem uprawnionej jednostki certyfikującej w trakcie konwersji;
 • 40 stoisk podczas Imprezy plenerowej, promujących żywność ekologiczną z degustacją żywności z terenu minimum 5 z województw reprezentowanych przez wystawców rolników/producentów żywności ekologicznej;
 • stoisko na Międzynarodowych  Targach dla Branży Ekologicznej BioContracting 2018;
 • 10 spotkań w ramach minitargów w warszawskich biurowcach;
 • promocja żywności ekologicznej w mediach.

Planowane wyniki operacji/efekty

 • przeprowadzona akcja informacyjno-promocyjna w Warszawskich biurowcach w ramach 10 minitargów;
 • przeprowadzona promocja żywności ekologicznej na  Targach dla Branży Ekologicznej BioContracting 2018;
 • Przeprowadzone  warsztaty dla rolników ekologicznych – wymiana doświadczeń;
 • Przeprowadzona promocja żywności ekologicznej i producentów z degustacją żywności podczas Imprezy plenerowej;
 • Przeprowadzona promocja żywności ekologicznej w mediach w 5 kanałach promocji


News z 30.08.2018 - zobacz

Relacja z minitargów dla pracowników ING Bank Śląski w dniach 27 i 29 sierpnia 2018 roku

Kolejne działanie w ramach operacji pn. „Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” za nami. W dniach 27 i 29 sierpnia 2018 roku tj. poniedziałek i środa w Katowicach w biurowcach ING Bank Śląski (z siedzibą w Warszawie) odbyły się trzecie i czwarte Minitargi, których odbiorcami byli pracownicy tej dużej firmy w liczbie 65 oraz 56 osób co razem dało 121 osób. Pierwsze minitargi kierowane były do pracowników ING Bank Śląski w biurowcu przy ul. Sokolska 34 zaś drugie dla pracowników biurowca przy ul. Chorzowskiej 50. Warsztaty trwające każdorazowo ponad 2 godziny ponownie potwierdziły obawy naszego stowarzyszenia w zakresie braku powszechnej i rzetelnej wiedzy konsumentów oraz dostępnych na rynku informacji o zaletach produktów pochodzących z upraw ekologicznych w tym tych z polskiej wsi jak też w zakresie umiejętności prawidłowej identyfikacji przez konsumentów żywności ekologicznej. Tylko niespełna 20 osób z uczestniczących w warsztatach (121 osoby zgodnie z listami obecności) potrafiło rozpoznać znak żywności ekologicznej tzw „Euroliść”, co ponownie potwierdziło celowość realizacji zaplanowanych w ramach wniosku działań.

W programie Minitargów znalazła się nie tylko część edukacyjna ale też możliwość rozmowy z rolnikiem prowadzącym gospodarstwo metodami ekologicznymi, degustacji żywności ekologicznej pochodzącej z gospodarstw z woj. Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Małopolskiego i innych, degustacji i szukania różnić w tych samych produktach np. marchewka pochodzących z upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych. Pracownicy ING Bank Śląski zostali zapoznani z genezą eko-upraw, korzyściami wynikającymi dla konsumentów, istniejącymi barierami czy różnicami w produkcji metodami ekologicznymi i konwencjonalnymi. Bardzo dużo pytań ponownie jak poprzednio dotyczyło procesu kontroli i nadzoru w zakresie produkcji żywności ekologicznej jak też sposobów identyfikowania żywności ekologicznej. Wiele osób pytało o miejsca gdzie można szukać lokalnych rolników ekologicznych np. o strony www, aplikacje itp. Cenna była praca w grupach (omawiano indywidualnie zgłaszane problemy i wątpliwości, nastąpiła wymiana posiadanych informacji zarówno przez rolników jak i konsumentów, określono wnioski robocze, pogłębiono relacje konsument-sprzedawca-producent w świecie eko-żywności). Uczestnicy Minitargów w wypełnionych ankietach ponownie wysoko ocenili niniejsze działanie co potwierdza trafność przygotowanego programu i formy prowadzenia.

Warsztaty i ich podsumowanie prowadziła Pani Małgorzata Bartkiewicz, która miała wsparcie ze strony kucharza dbającego o odpowiednią oprawę smakową wydarzenia, dwóch rolników prowadzących gospodarstwa metodami ekologicznymi, znających realia polskiej wsi oraz posiadających własne gospodarstwa ekologiczne.

Kolejne spotkania, których łącznie zaplanowano 10 już we wrześniu.

Minitargi podobnie jak cała operacja pn. „Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” nie były by możliwe bez uzyskanego wsparcia z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


News z 29.08.2018 r. - zobacz


News z 26.07.2018 - zobacz

Ekologia! to jest to!- relacja z Minitargów

Kolejne działanie w ramach projektu Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw odbyło się 19 lipca 2018 roku w Warszawie w siedzibie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Odbiorcami Minitargów byli pracownicy tej dużej firmy. Warsztaty trwające ponad 2 godziny pokazały, że konsumentom nadal brakuje rzetelnej wiedzy  o zaletach produktów pochodzących z upraw ekologicznych, w tym tych z polskiej wsi, brakuje również konsumentom umiejętności prawidłowej identyfikacji żywności ekologicznej. Tylko 4 osoby z 54 uczestniczących w warsztatach potrafiło rozpoznać znak żywności ekologicznej tzw „Euroliść”, co ponownie potwierdziło celowość realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań.

Uczestnicy warsztatów w ramach programu Minitargów, wzięli udział w części edukacyjnej oraz mieli możliwość rozmowy z rolnikiem prowadzącym gospodarstwo metodami ekologicznymi (woj. Małopolska i woj. Mazowieckie), degustacji żywności ekologicznej, degustacji i szukania różnić w tych samych produktach np. pomidor czy ogórek pochodzących z upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych.

Pracownicy Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. zostali zapoznani z genezą eko-upraw, korzyściami wynikającymi dla konsumentów, istniejącymi barierami czy różnicami w produkcji metodami ekologicznymi i konwencjonalnymi. Bardzo dużo pytań dotyczyło procesu kontroli i nadzoru w zakresie produkcji żywności ekologicznej jak też sposobów identyfikowania żywności ekologicznej.

Cenna była praca w grupach (omawiano indywidualnie zgłaszane problemy i wątpliwości, nastąpiła wymiana posiadanych informacji zarówno przez rolników jak i konsumentów, określono wnioski robocze, pogłębiono relacje konsument-sprzedawca-producent w świecie eko-żywności).

Warsztaty i ich podsumowanie prowadziła Pani Małgorzata Bartkiewicz, która miała wsparcie ze strony kucharza dbającego o odpowiednią oprawę smakową wydarzenia, dwóch rolników prowadzących gospodarstwa metodami ekologicznymi, znających realia polskiej wsi oraz posiadających własne gospodarstwa ekologiczne.

Kolejne spotkania już w sierpniu.


News z 10.07.2018 - zobacz

Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

W dniu 20 czerwca 2018 roku w Warszawie w siedzibie Banku Ochrony Środowiska odbyły się pierwsze Minitargi, których odbiorcami byli pracownicy tej dużej firmy. Warsztaty trwające ponad 2 godziny potwierdziły obawy naszego stowarzyszenia w zakresie braku powszechnej i rzetelnej wiedzy konsumentów oraz dostępnych na rynku informacji o zaletach produktów pochodzących z upraw ekologicznych w tym tych z polskiej wsi jak też w zakresie umiejętności prawidłowej identyfikacji przez konsumentów żywności ekologicznej. Tylko kilka osób z uczestniczących w warsztatach (na ponad 200) potrafiło rozpoznać znak żywności ekologicznej tzw „Euroliść”, co potwierdziło celowość realizacji zaplanowanych w ramach wniosku działań.

Uczestnicy warsztatów mieli bardzo bogaty i wypełniony po brzegi program Minitargów który obejmował nie tylko suchą część edukacyjną ale też możliwość rozmowy z rolnikiem prowadzącym gospodarstwo metodami ekologicznymi, degustacji żywności ekologicznej, degustacji i szukania różnić w tych samych produktach np. pomidor pochodzących z upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych. Pracownicy tej dużej Warszawskiej firmy zostali zapoznani z genezą eko-upraw, korzyściami wynikającymi dla konsumentów, istniejącymi barierami czy różnicami w produkcji metodami ekologicznymi i konwencjonalnymi. Bardzo dużo pytań dotyczyło procesu kontroli i nadzoru w zakresie produkcji żywności ekologicznej. Cenna była praca w grupach (omawiano indywidualnie zgłaszane problemy i wątpliwości, nastąpiła wymiana posiadanych informacji zarówno przez rolników jak i konsumentów, określono wnioski robocze, pogłębiono relacje konsument-sprzedawca-producent w świecie eko-żywności). Bardzo trafionym pomysłem okazał się warsztat world cafe. Uczestnicy Minitargów w wypełnionych ankietach wysoko ocenili niniejsze działanie.

Warsztaty i ich podsumowanie prowadziła Pani Małgorzata Bartkiewicz, która miała wsparcie ze strony kucharza dbającego o odpowiednią oprawę smakową wydarzenia, rolników ekologicznych z województwa Małopolskiego i Mazowieckiego, znających realia polskiej wsi oraz posiadających własne gospodarstwa ekologiczne.

Niebawem, bo już 19 lipca 2018 roku kolejne spotkanie tym razem w siedzibie Polskich Linii Lotniczych LOT w Warszawie.

Minitargi podobnie jak cała operacja pn. „Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” nie były by możliwe bez uzyskanego wsparcia z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Fotogaleria projektu - obejrzyj


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009