Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

„Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w partnerstwie z Gminą Pleśna, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz realizuje operacje pt. „Ekologia! To jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.

Głównym celem operacji jest przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje uzyskanie statusu rolnictwa ekologicznego w ramach istniejących systemów jakości żywności.

Celami szczegółowymi operacji są:

 • integracja środowiska producentów żywności ekologicznej;
 • określenie nowych innowacyjnych form zbiorowego wprowadzania na rynek produktów ekologicznych;
 • wykorzystanie produktów ekologicznych do rozwoju turystyki kulinarnej;
 • popularyzowanie żywności ekologicznej wśród konsumentów i wzrost świadomości konsumentów.

Grupą docelową operacji są:

 • producenci żywności ekologicznej z obszaru co najmniej 5 województw z ważnymi certyfikatami żywności ekologicznej;
 • rolnicy/producenci żywności ekologicznej, gospodarstwa agroturystyczne, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy producentów, rzemieślnicy, rękodzielnicy,
 • konsumenci z terenu całego kraju, w tym pracownicy biurowców w Warszawie.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • warsztaty dla rolników prowadzących gospodarstwa i produkujących metodami zgodnymi z wymogami rolnictwa ekologicznego – uprawnieni do posiadania znaku tzw. „Euroliścia” lub będący pod nadzorem uprawnionej jednostki certyfikującej w trakcie konwersji;
 • 40 stoisk podczas Imprezy plenerowej, promujących żywność ekologiczną z degustacją żywności z terenu minimum 5 z województw reprezentowanych przez wystawców rolników/producentów żywności ekologicznej;
 • stoisko na Międzynarodowych  Targach dla Branży Ekologicznej BioContracting 2018;
 • 10 spotkań w ramach minitargów w warszawskich biurowcach;
 • promocja żywności ekologicznej w mediach.

Planowane wyniki operacji/efekty

 • przeprowadzona akcja informacyjno-promocyjna w Warszawskich biurowcach w ramach 10 minitargów;
 • przeprowadzona promocja żywności ekologicznej na  Targach dla Branży Ekologicznej BioContracting 2018;
 • Przeprowadzone  warsztaty dla rolników ekologicznych – wymiana doświadczeń;
 • Przeprowadzona promocja żywności ekologicznej i producentów z degustacją żywności podczas Imprezy plenerowej;
 • Przeprowadzona promocja żywności ekologicznej w mediach w 5 kanałach promocji


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009