Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno-rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Geograficznym i Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) realizuje operację pt. Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno-rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej.

Celem operacji jest rozpowszechnienie obiektywnej wiedzy z zakresu przestrzennego zróżnicowania potencjału gmin Polski do rozwoju podstawowych funkcji obszarów wiejskich, tj. (1) rolniczo-leśnej, 2) przyrodniczo-krajobrazowej, (3) rezydencjalno-mieszkaniowej i (4) turystyczno-rekreacyjnej, (5) społeczno-kulturowej. Przeprowadzona zostanie ilościowa i jakościowa ocena potencjału wszystkich gmin obejmujących obszary wiejskie, która umożliwi pełną porównywalność wyników w wymiarze przestrzennym, strukturalnym i czasowym. Ocena ilościowa będzie polegała na określeniu poziomu potencjału do rozwoju poszczególnych funkcji, zaś ocena jakościowa będzie polegała na wskazaniu jednej lub większej liczby funkcji o wyraźnie wyższym potencjale rozwojowym w stosunku do pozostałych. Bezpośrednim efektem realizacji celu operacji będzie sporządzenie dla każdej gminy położonej na obszarze wiejskim kraju jej indywidualnego profilu potencjału. Korzyści aplikacyjne wynikają przede wszystkim z dostosowania formy prezentacji wyników do potrzeb szerokiego i zróżnicowanego grona potencjalnych beneficjentów oraz z dystrybucji raportu przy wydatnej współpracy z doświadczonym na tym polu partnerem (FDPA). Ważną korzyścią natury metodologicznej będzie z kolei wypracowanie powtarzalnej procedury badawczej umożliwiającej monitorowanie zmian sytuacji w czasie.

Podstawowym wyzwaniem badawczym w ramach realizowanej ekspertyzy jest wypracowanie metody oceny potencjału gmin zlokalizowanych na obszarach wiejskich umożliwiającej obiektywną ocenę potencjału danej gminy do rozwoju określonej funkcji, ale przy zachowaniu jej pełnej porównywalności w trzech wymiarach:

  • przestrzennym – rankingi gmin według potencjału do rozwoju poszczególnych funkcji obszarów wiejskich;
  • strukturalnym – wyrażenie potencjału danej gminy do rozwoju poszczególnych funkcji obszarów wiejskich w jednakowej skali i przy użyciu wskaźnika o jednakowym poziomie istotności statystycznej;
  • czasowym – powtarzalność procedury oraz wykorzystanie ogólnie dostępnych danych zbieranych regularnie i o stosunkowo dużej rozdzielczości czasowej, co umożliwia łatwą diagnozę zmian hierarchii gmin i ich potencjału do rozwoju poszczególnych funkcji w czasie.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009